Detali paieška

 

  • Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, http://www.autc.lt/.
     
  • Architektūros paminklai, 1972, t. 2.
     
  • Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas, http://www.jok.lt/index.php?/Jojimas/arklininkystes-terminu-aiskinamasis-zodynas.html (žiūrėta 2016 m. gegužės 2 d.).
     
  • Arklio muziejus, http://arkliomuziejus.lt/ (žiūrėta 2014 m. liepos 11 d.).
     
  • Art deco Lietuvoje, sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė]: [parodos katalogas], Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1998, 191 p.
     
  • Art Signature Dictionary, http://www.artsignaturedictionary.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
     
  • Artelino: Auctions of Japanese Prints, http://www.artelino.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
     
  • ARTinvestment.RU, http://artinvestment.ru/about/about_us/ (žiūrėta 2014 m. kovo 7 d.).
     
  • Aruodai: Lituanistikos paveldo informacinė sistema, http://www.aruodai.lt/.
     
  • Astravo kapinynas VIII–XI a., Biržai: Biržų krašto muziejus „Sėla“, 2014.
     
  • Astronomijos istorija, astronomai, http://web.aktv.lt/~namaig/index.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
     
  • Atalanta, Vokietija, 2006, nr. 37.
     
  • Atalanta, Vokietija, 2000, nr. 31.
     
  • ATHENA: Mineral Database, http://athena.unige.ch/athena/mineral/mineral.html (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
     
  • „Atsigrįžimai“: dvi Antano Miežansko fotografijų parodos“, Bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-07-atsigrizimai-dvi-antano-miezansko-fotografiju-parodos/47163 (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).
     
  • „Atsisveikinant su Brone Tautavičiene“, Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr. 1.
     
  • Austiniai rankdarbiai, audiniai, drobė, audimas: audinys.lt, http://www.audinys.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
     
  • Australian Prints + Printmaking, http://www.printsandprintmaking.gov.au (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
     
  • Aviacijos sportas Lietuvoje 1940–1989 metais, Vilnius: Lietuvos aeroklubas, 2009, 581, [1] p.
     
  • Avibase: The World bird database, http://avibase.bsc-eoc.org/.
     
  • Abbott R. T., Dance S. P., Compendium of Seashells: a Color Guide to More than 4,200 of the World's Marine Shells, 1st ed., Niujorkas: E.P. Dutton, 1982, ix, 411 p.
     
  • Aleksandravičius A., Gydytojo portretas, Kaunas: ARX Baltica, 2004.
     
  • Adomavičius R., Jūrinis savarankiškumas: Lietuvos prekybos laivyno kūrimosi istorija (1921—1940 m.), Lietuva, 2012.
     
  • Adomonis J., Keramikos menas: meninės keramikos specialybės pagrindai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, 239, [1] p.
     
  • Aleksiejūnas V., „Lietuviškos monetos su vyčiu ir dvigubu kryžiumi skyde“, Numizmatika: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, t. 1, p. 85–98.
     
  • Andriuškevičius A., Lietuvių dailė: 1975–1995, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.
     
  • Andriuškevičius A., Lietuvių dailė: 1996–2005, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.
     
  • Adomonis T., Adomonytė N., Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilnius, 1997.
     
  • Astikas A., Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai, 1918-1940, Vilnius, 1993, 397, [2] p., [26] iliustr. lap.
     
  • Adomavičienė M., „Medžio plastika Šiaulių krašto tautodailėje“, Tautodailės metraštis, 2011, nr. 21: Šiaulių kraštas, p. 13–16.
     
  • Astramskas A., „Panevėžio apskrities dvarininkų viešoji veikla XX a. pradžioje“, Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos: konferencijos pranešimai, sud. Gaidelienė J., Pilkauskas D., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2016, p. 82–102.
     
  • Almonaitis V., Almonaitienė J., Pietų Ceklis: keliautojo po Rietavo apylinkes žinynas, Kaunas: Keliautojo žinynas, 2017.
     
  • Adomavičius R., Adomavičius R., Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai, red. Nikžentaitienė R., Lietuva: Lietuvos jūrų muziejus, 2018, 558.
     
  • Airini V., Pro Deo et Patria: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės husarai 1500–1673, Abiejų Tautų Respublikos husarų ginkluotė Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose, Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2013.
     
  • Apanavičius R., Alenskas V., Palubinskienė V., Virbašius E., Visockaitė N., Senosios kanklės ir kankliavimas, 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Muzika, 1994.
     
  • Ašmantas A., Tautinis ugdymas ir tautos kultūra, sud. Pupkis A., red. Laucius J., Vilnius: Trys žvaigždutės, 2005.
     
  • Aleknienė V., „Visas gyvenimas arba Adomo Petrausko turtai Uoginių kaime“, Lietuvos muziejai, 2004, nr. 4.
     
  • Rodomi įrašai nuo 61 iki 97
  • Įrašų skaičius puslapyje:
  • Puslapis: iš: 2