Detali paieška

 

 • Archaologisches Korrespondenzblatt, Maincas, 2012, Jahrgang 42, 2012, Heft 1.
   
 • Archeologas kunigas Juozapas Žiogas, http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/2_ramanauskaite.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 17 d.).
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1978 ir 1979 metais, Vilnius, 1980.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1982 ir 1983 metais: konferencijos, skirtos archeologinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės, sud. Volkaitė-Kulikauskienė R., Rimantienė R., Tautavičius A., Vilnius: TSRS Mokslų akademijos Istorijos institutas, 169 p.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais, red. Tautavičius A., Rimantienė R., Volkaitė-Kulikauskienė R., 1986, 144 p.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986–1987 metais.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990–1991 metais, Vilnius, 1992, t. 1.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996–1997 metais, Vilnius, 1998.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais, Vilnius, 2002.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais, Vilnius, 2002.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2007.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2011.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2012, 654, [1] p.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2016.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2017.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2018, 775, [1] p.
   
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2020.
   
 • Archimon: The virtual museum of religious architecture in The Netherlands, http://www.archimon.nl/index.html (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Architektas Karolis Reisonas, Kaunas: Geltona, 19, [1] p.
   
 • Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, http://www.autc.lt/.
   
 • Architektūros paminklai, 1972, t. 2.
   
 • Arheoloģija un etnogrāfija XXXI: Veltījums numismātei Dr. hist. Tatjanai Bergai 75.dzīves gadskārtā, Latvija, XXXI, 216 p.
   
 • arkagalerija.lt.
   
 • Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas, http://www.jok.lt/index.php?/Jojimas/arklininkystes-terminu-aiskinamasis-zodynas.html (žiūrėta 2016 m. gegužės 2 d.).
   
 • Arklio muziejus, http://arkliomuziejus.lt/ (žiūrėta 2014 m. liepos 11 d.).
   
 • Art deco Lietuvoje, sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė]: [parodos katalogas], Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1998, 191 p.
   
 • Art Signature Dictionary, http://www.artsignaturedictionary.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Artelino: Auctions of Japanese Prints, http://www.artelino.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • arthive, https://arthive.com/.
   
 • ARTinvestment.RU, http://artinvestment.ru/about/about_us/ (žiūrėta 2014 m. kovo 7 d.).
   
 • Artstor Digital Library, https://library.artstor.org/.
   
 • Aruodai: Lituanistikos paveldo informacinė sistema, http://www.aruodai.lt/.
   
 • Asmenybės Lietuvos istorijoje: mokiniams, studentams, mokytojams, Vilnius: Rosma, 1998.
   
 • Astravo kapinynas VIII–XI a., Biržai: Biržų krašto muziejus „Sėla“, 2014.
   
 • Astronomijos istorija, astronomai, http://web.aktv.lt/~namaig/index.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Atalanta, Vokietija, 2006, nr. 37.
   
 • Atalanta, Vokietija, 2000, nr. 31.
   
 • ATHENA: Mineral Database, http://athena.unige.ch/athena/mineral/mineral.html (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • „Atkurkime senuosius Šiaulius drauge!“, Šiaulių kraštas, http://old.skrastas.lt/?data=2011-11-12&rub=1144174552&id=1320339816 (žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 3 d.).
   
 • „Atsigrįžimai“: dvi Antano Miežansko fotografijų parodos“, Bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-07-atsigrizimai-dvi-antano-miezansko-fotografiju-parodos/47163 (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).
   
 • „Atsisveikinant su Brone Tautavičiene“, Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr. 1.
   
 • Augustinas Janulaitis (1878–1950): biobibliografija, sud. Andriulis V., Vilnius: Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1972.
   
 • Aukštaitijos partizanų prisiminimai, sud. Kaunietis R., Vilnius: Vaga, 1998, II dalis, 1 knyga.
   
 • Aukštaitijos partizanų prisiminimai, sud. Kaunietis R., Margi raštai, 2004, IV dalis.
   
 • Aukštaitijos partizanų prisiminimai: „Algimanto“ apygarda, sud. Kaunietis R., Vilnius: Vaga, 2000, II dalis, 2 knyga, 717 p.
   
 • Austiniai rankdarbiai, audiniai, drobė, audimas: audinys.lt, http://www.audinys.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Australian Prints + Printmaking, http://www.printsandprintmaking.gov.au (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Aviacijos sportas Lietuvoje 1940–1989 metais, Vilnius: Lietuvos aeroklubas, 2009, 581, [1] p.
   
 • Avibase: The World bird database, http://avibase.bsc-eoc.org/.
   
 • Ablėnienė R., „Blaivybės brolijų medaliukai Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinyje“, Numizmatika, 2007, t. 6.
   
 • Ablėnienė R., Grimalauskaitė D., „Cenný prírastok do zbierok Litovského národného múzea: zbierka medailí Edmundasa Armošky, Ценное приобретение Национального музея Литвы: коллекция медалей Эдмундаса Армошки, A valuable acquisition of the National Museum of Lithuania Edmundas Armoška‘s collection of medals“, Numizmatika, 2008, Nr. 22, s. 98–113.
   
 • Abbott R. T., Dance S. P., Compendium of Seashells: a Color Guide to More than 4,200 of the World's Marine Shells, 1st ed., Niujorkas: E.P. Dutton, 1982, ix, 411 p.
   
 • Aleksandravičius A., Gydytojo portretas, Kaunas: ARX Baltica, 2004.
   
 • Abramovičius S., Zilbergas J., Išgelbėti bulvių maišuose: 50 Kauno geto vaikų istorijų, Vilnius, 2014, 494, [2] p.
   
 • Adomavičius R., Jūrinis savarankiškumas: Lietuvos prekybos laivyno kūrimosi istorija (1921—1940 m.), Lietuva, 2012.
   
 • Adomonis J., Keramikos menas: meninės keramikos specialybės pagrindai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, 239, [1] p.
   
 • Aleksiejūnas V., „Lietuviškos monetos su vyčiu ir dvigubu kryžiumi skyde“, Numizmatika: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, t. 1, p. 85–98.
   
 • Andriuškevičius A., Lietuvių dailė: 1975–1995, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.
   
 • Andriuškevičius A., Lietuvių dailė: 1996–2005, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.
   
 • Ambrazas V., Girdenis A. S., Morkūnas K., Sabaliauskas A., Urbutis V., Valeckienė A., Vanagas A., Lietuvių kalbos enciklopedija, sud. Morkūnas K., red. Ambrazas V., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999.
   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 120
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3