Detali paieška

 

 • Lietuvos muziejų rinkiniai: Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai, 2004.
   
 • Lietuvos muziejų rinkiniai: XII mokslinė konferencija „Lituanistika muziejuose“, Vilnius, 2009, Nr. 8.
   
 • Lietuvos muziejų rinkiniai: Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas, Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2014, 13.
   
 • Lietuvos muziejų rinkiniai: Memorialistika Lietuvos muziejuose, Šiauliai, 2008.
   
 • Lietuvos muziejų rinkiniai: XX mokslinė konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“, Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2017.
   
 • Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrinėjimų metodika: Konferencijos tezės ir pranešimai, Vilnius, 1999.
   
 • Lietuvos muziejų virtualios parodos, http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.asp (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos muziejuose dirbančių restauravimo specialistų sąrašas: 2007 m. gegužės mėn. duomenys, http://www.muziejai.lt/Restauravimas/images/restauratoriai_muziejuose.pdf (žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.).
   
 • Lietuvos muzikos informacijos centras, http://mic.lt/ (žiūrėta 2015 m. kovo 12 d.).
   
 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, http://www.lnb.lt.
   
 • Lietuvos nacionalinis muziejus, http://www.lnm.lt.
   
 • Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, https://www.lrt.lt/.
   
 • Lietuvos pajūrio ir pamario žvejų kultūra: iš Lietuvos jūrų muziejaus rinkinių, Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2008, 79 p.
   
 • Lietuvos partizanų apygardos Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945–1950 m.): dokumentų rinkinys, Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, 2003.
   
 • Lietuvos partizanų Dainavos apygarda (1944–1952 m.): Dokumentų rinkinys, Vilnius, 2003.
   
 • Lietuvos partizanų Tauro apygarda (1945–1952 m.): dokumentų rinkinys, Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, 2000.
   
 • Lietuvos paštas, http://www.post.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos profesijų klasifikatorius, http://db.stat.gov.lt/statclass/classifications.aspx?CLASS_ID=100000060&CLASS_NAME=LPK&owner=class (žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.).
   
 • Lietuvos radijo mėgėjų draugija, http://www.lrmd.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos rašytojų sąjunga, http://www.rasytojai.lt/.
   
 • Lietuvos raudonoji knyga, Vilnius: Lututė, 2007, 799, [1] p.
   
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, http://www.am.lt.
   
 • Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404182 (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius, http://gamta.lt/files/LR_ezeru_klasifikatorius.pdf (žiūrėta 2013 m. lapkričio 25 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos ginklų fondas: prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, http://www.lgf.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918–1940), sud. Čepas R., Vilnius: Alma littera, 1997.
   
 • Lietuvos Respublikos prezidentai, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995.
   
 • Lietuvos Respublikos Prezidentas, http://www.prezidentas.lt/.
   
 • Lietuvos Respublikos Seimas, http://www3.lrs.lt.
   
 • Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.
   
 • Lietuvos Respublikos Valstybės apdovanojimų įstatymas: 2002 m. birželio 18 d. Nr. IX-957, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=213007 (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas: interneto svetainė, http://vsd.lt/ (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 11 d.).
   
 • Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=285095 (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).
   
 • Lietuvos rytas, http://www.lrytas.lt.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2003, t. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV-XX a. pradžia, 300, [3] p.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2004, t. 3: Bažnytinė tekstilė, XV-XX a. pradžia, 300, [3] p.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007, t. 4: Auksakalystė. XIII–XX a., kn. 2: Pavieniai metalo dirbiniai.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, t. 4: Auksakalystė. XIII–XX a., kn. 1: Kolekcijos.
   
 • Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2003, t. 2: Lietuvių liaudies menas, XVII–XX a., 205, [3] p.
   
 • Lietuvos saugios laivybos administracija, http://www.msa.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos scena, 2006, nr. 3.
   
 • Lietuvos Seimas, Vilnius: Valstybės žinios, 2001.
   
 • Lietuvos skulptorių gildija, http://www.skulptoriai.lt/ (žiūrėta 2014 m. balandžio 16 d.).
   
 • Lietuvos sostinė 1904–1939: visuomeninė ir kultūrinė lietuvių veikla Vilniuje, sud. Zinkevičius Z., Lietuva: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1994.
   
 • Lietuvos sporto enciklopedija, http://www.lse.lt/ (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).
   
 • Lietuvos standartizacijos departamentas. Terminų duomenų bazė, http://www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=159 (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė, http://www.tdaile.lt (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos tapyba 1940–1990 Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 1996, 230, [1] p.
   
 • Lietuvos tautodailininkų sąjunga. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija, http://lietuvostautodaile.lt/ (žiūrėta 2017 m. birželio 30 d.).
   
 • Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, Vilnius: Mintis, 1976, d. 2.
   
 • Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, Vilnius: Mintis, 1974, d. 1, 370, [2] p.
   
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas: I–XIII a. radiniai, red. Tautavičius A., Lietuva: Mokslas, 1978, kn. 4, 159 p.
   
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas: I–XIII a. pilkapynai ir senkapiai, Vilnius: Pergalė, 1977, kn. 3, 189, [3] p.
   
 • Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus 1855–1980: katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1980.
   
 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, d. 1, 826, [1] p.
   
 • Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, Vilnius, 1988, t. 2 (103).
   
 • Lietuvos tūkstantmetis: Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2009 m. dailės kūrinių konkurso parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, 159, [1] p.
   
 • Lietuvos Universitetas, 1579–1803–1922, Čikaga: Lietuvių profesorių draugija Amerikoje, 1972.
   
 • Lietuvos valsčiai: Daujėnai, Vilnius: Versmė, 2015.
   
 • Lietuvos valstybės kūrėjai: XVI–XX a. pirmosios pusės portretai, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2006, t. 2: XX a. pirmosios pusės portretai, 133, [2] p.
   
 • Rodomi įrašai nuo 181 iki 240
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5