Detali paieška

 

 • Lietuvos valstybės kūrėjai: XVI–XX a. pirmosios pusės portretai, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2006, t. 1: XVI–XIX a. portretai, 390, [2] p.
   
 • Lietuvos vėjo malūnai: Apie malūnus, http://malunai.lt/apie_malunus.php (žiūrėta 2013 m. gruodžio 6 d.).
   
 • Lietuvos vienuolynų dailė: parodos katalogas, 1998–2000, Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998, 152 p.
   
 • Lietuvos virtuali biblioteka, http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=LABT_VU1 (žiūrėta 2014 m. kovo 26 d.).
   
 • Lietuvos žaliųjų judėjimas, http://www.zalieji.lt.
   
 • Lietuvos žemės vardynas: Žemės vardai, Kaunas: Valstybės archeologijos komisija.
   
 • Lietuvos žydų bendruomenės holokausto akivaizdoje: (ne) užmiršti vardai ir likimai: Internetinė holokausto aukų Lietuvoje duomenų bazė, http://holocaustnames.lt/ (žiūrėta 2015 m. vasario 13 d.).
   
 • Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, http://www.lzb.lt/.
   
 • Literatūra ir menas, http://literaturairmenas.lt/.
   
 • Literatūra ir menas.
   
 • Literatūros terminų žodynėlis, http://ualgiman.dtiltas.lt/literaturos_terminai.html (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Litova Stelo.
   
 • LituanistikaDB: Lituanistikos duomenų bazė, http://lituanistikadb.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, 2015, Nr. 82.
   
 • Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, 2009, Nr. 58.
   
 • LST ISO 4046-4:2007. Popierius, kartonas, plaušiena ir su jais susiję terminai. Aiškinamasis žodynas. 4 dalis. Popieriaus ir kartono rūšys bei gaminiai (tapatus ISO 4046-4:2002): galioja nuo: 2007 09 14, Vilnius, 2007, 34 p.
   
 • Lucien Adrion, http://www.artnet.com/artists/lucien-adrion/ (žiūrėta 2020 m. spalio 20 d.).
   
 • Luigi Agricola, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Luigi_Agricola (žiūrėta 2020 m. spalio 26 d.).
   
 • Le Coutre B., Mano miestas Klaipėda 1900–1939: Atsiminimai, 2014, 365.
   
 • Lukauskaitė-Poškienė O., „Mano tėvas“, Šiaulių naujienos, 1989-09-21, p. 3.
   
 • Lukša J., Partizanai, sud. Kasparas K., 2005, 798, [2] p.
   
 • Liubinienė M., Beganskienė A., Petrauskienė J., Lukšėnienė J., „Paviršinio aktyvumo medžiagų panaudojimo galimybės dokumentų ir grafikos kūrinių konservavime“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2011, t. 14, p. 281–295.
   
 • Lukšėnienė J., Makuška R., „Polimerų tirpalų ir dispersijų savybės. Plėvelės iš polimerų tirpalų ir dispersijų“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, p. 238–275.
   
 • Lapelis P., Prelatas Kazimieras Šaulys: vienas iš didžiųjų Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, vasario 16-sios dienos akto signataras, Bostonas: Darbininkas, 1949.
   
 • Lignugarienė A., Minevičius R., „Prof. P. Avižonio ir gyd. J. Staugaičio rinkiniai Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje“, Lietuvos muziejų rinkiniai: Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai, 2004, p. 41–42.
   
 • Liekis A., Signatarai: vasario 16, Vilnius: Džiugas, 1996.
   
 • Lyberis A., Sinonimų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1980, 504 p.
   
 • Lukšėnienė J., Makuška R., „Sintetiniai polimerai – dailininkų ir restauratorių medžiagos“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, p. 276–326.
   
 • Laukaitytė R., Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, 315 p.
   
 • Lukauskaitė-Poškienė O., „Šiaulių miesto lyrinė kronika“, Šiaurės Lietuva, 1991, p. 56–64.
   
 • Lanzi L., The History of Painting in Italy: from the Period of the Revival of the Fine Arts to the End of the Eighteenth Century, Londonas, 1828, vol. 5.
   
 • Laucevičius E., „Trinapolio lobis“, Švyturys, 1960, nr. 2.
   
 • Lukenskienė L., „Vienišas kanklininkas Juozas Telešius“, Liaudies kultūra, 2006, Nr. 1, p. 13-22, http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367156625539/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content (žiūrėta 2015 m. kovo 19 d.).
   
 • Lukošiūtė S., „Vilius Baranauskas: įsimylėjęs sakalus keleivius“, Vakarų ekspresas: Klaipėda, naujienos, žinios, http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klaipedieciai/vilius-baranauskas-isimylejes-sakalus-keleivius/ (žiūrėta 2014 m. kovo 27 d.).
   
 • Luchtanienė D., „XVI–XVII a. amatininkų kvartalas vyskupų rūmų teritorijoje“, Kultūros paminklai, 2000, Nr. 7.
   
 • Liškevičienė J., XVI–XVIII amžiaus knygų grafika: herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, 341, [3] p.
   
 • Luchtanienė D., Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Menininkų rūmų komplekse (AtR – 45) (S.Daukanto a. 3/8, Universiteto gt. 6, Totorių gt. 28). [1995 m.]: tyrimų ataskaita.
   
 • Liapin V. A., Каталог почтовых марок России (1856–1991), Maskva, 2009.
   
 • Rodomi įrašai nuo 241 iki 278
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5