Detali paieška

 

 • Septynios meno dienos.
   
 • Seredžius, sud. Girininkienė V., Baršauskienė M., Krikščiūnas P., Vilnius: Versmė, 2003, 1228, [10] p.
   
 • Ship Stamps Society, http://www.shipstamps.co.uk.
   
 • Sintautų akademija, http://www.sintautai.lt/7055/krastieciai.html?filter=B (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).
   
 • Sirvydaitė-Rakutienė V., „Skautiški eksponatai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“, Lietuvos muziejų rinkiniai, 2008.
   
 • Skouds, http://skouds.lt/.
   
 • Skulptūra. 1975–1990, sud. Jankevičiūtė G., Lubytė E., Aidai, 1997.
   
 • Stepšys K., Skulptūrinio dekoro technologija ir restauravimas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
   
 • Skulptūros menas: Lietuvos skulptorių gildija, http://www.skulptoriai.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • „Skuodo miesto seniūnija“, Skouds, http://skouds.lt/lt/seniunijos/item/307-skuodo-miesto-seniunija (žiūrėta 2017 m. vasario 23 d.).
   
 • Sofijos Dembovskytės Römerienės parodos katalogas, sud. Janonienė R., Širkaitė J., Daugelis O., Kaunas: Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1992.
   
 • Solomonas Teitelbaumas: tapyba, pastelė, [albumas], Vilnius, 2009, 95, [1] p.
   
 • Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, Lietuva: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, T. 3, Nr. 1.
   
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wyd. 5, Varšuva, 2005, VII, [1], 477, [3] s.
   
 • Spectrum, 2010, Nr. 2.
   
 • Standard Catalog of World Coins 1601–1700, red. Cuhaj G. S., 5th Edition, Ajola: Krause Publications, 2012.
   
 • Standard Catalog of World Coins 1701–1800, red. Cuhaj G. S., 6th edition, Ajola: Krause Publications, 2014.
   
 • Standard Catalog of World Coins 1801–1900, red. Cuhaj G. S., 7th Edition, Ajola: Krause Publications, 2012.
   
 • Standard Catalog of World Paper Money. General Issues 1368–1960, red. Cuhaj G. S., 14h Edition, Ajola: Krause Publications, 2012.
   
 • Standard Catalog of World Paper Money. Specialized Issues, red. Cuhaj G. S., 12th Edition, Ajola: Krause Publications, 2013.
   
 • State Hermitage Museum, http://www.arthermitage.org/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • StateMaster – Encyclopedia, http://www.statemaster.com/encyclopedia/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Stogo čerpės ir čerpių stogai, http://www.kpd.lt/failai/u1/Cerpiu_Stogai.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 6 d.).
   
 • „Stop kadras“, Legendos, Nr. 2(21), p. 9.
   
 • Studijos.info, http://studijos.info/.
   
 • „Sudiev, Vidai, sudiev“, Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr. 3.
   
 • Sūduvos gidas, http://www.suduvosgidas.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Sugrįžimai: Onos Vitkauskytės leidinių katalogas.
   
 • Stonis J. R., Remeikis A., Auksoriūtė A., „Sunorminti ir nauji Lietuvoje aptinkamų straubliuočių būrio, blakių pobūrio (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) vabzdžių vardai“, Acta Zoologica Lituanica, 2010, nr. 3.
   
 • „Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija“, Panevėžio vyskupija, http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/birzu/suostas/ (žiūrėta 2017 m. vasario 24 d.).
   
 • Supplement to The Illustrated London News, 1879-05-31.
   
 • Sušaudytos dainos: Dzūkijos partizanų dainos, sud. Ledas V., Rimkus H., Vilnius: Vaga, 1990.
   
 • Sutartinių ir skudučių keliais: Stasys Paliulis, tautosakininko gyvenimas ir darbai, Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2002, 524, [2] p.
   
 • Sireika J., „Šiaulių miesto savivalda: nuo okupacijos iki okupacijos“, Padubysio kronikos, 2014, Nr. 1 (2), p. 27–42.
   
 • Staniulienė A., „Tautosakininkas į pripažinimą ėjo daugelį metų“, Lietuvos rytas, 2008-11-20, http://www.lrytas.lt/-12271690201225785741-tautosakininkas-%C4%AF-pripa%C5%BEinim%C4%85-%C4%97jo-daugel%C4%AF-met%C5%B3.htm (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).
   
 • Snitkuvienė A., „XIX a. senovės Egipto tyrinėtojai ir kolekcionieriai Lietuvoje“, Nuo gotikos iki romantizmo: senoji Lietuvos dailė, Vilnius, 1992, p. 192–215.
   
 • Svirida I., „Сибирские рисунки Яна Дамеля“, Советское славяноведение, Maskva, 1968, nr. 6, p. 82–87.
   
 • Stankevičius A., 5000 valandų po vandeniu: tyrinėtojo užrašai iš 4 vandenynų ir 20 jūrų, Lietuva: Eglės leidykla, 2015.
   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 98
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2