Trakų istorijos muziejus

Muziejaus eksponatai
Muziejaus kitos vertybės
Visi muziejaus objektai
Santrumpa TIM
Adresas Kęstučio g. 4, Trakai, LT-21104, Trakų r. sav., Lietuva
Telefonas (8 528) 55 297; (8 528) 53 945; (8 528) 53 941
Faksas (8 528) 55 288
El. paštas info@trakaimuziejus.lt
Internetinė svetainė
Rūšis pagal tematiką istorijos
Įstaigos kodas 190757189
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT 70 4010 0427 0001 0030

Informacija apie muziejų

Trakų istorijos muziejus buvo įkurtas 1948 metais vaizdingoje gamtos vietovėje – garsiausiame Lietuvos gynybinės architektūros komplekse – Salos ir Pusiasalio pilyse. Muziejuje ir jam priklausančiuose padaliniuose – Medininkų pilyje, Serajos Šapšalo karaimų tautos muziejuje ir Sakralinio meno ekspozicijoje – eksponuojami unikalūs archeologiniai radiniai, vaizduojamosios ir taikomosios dailės meno darbai.

Sakralinio meno ekspozicija kviečia lankytojus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais, nusileisti ir į restauruotą koplyčios rūsį, kuriame eksponuojami liturginiai indai, religinio turinio skulptūrėlės, tapybos darbai, kiti sakralinio meno objektai. Čia yra įrengta ir Dominikonų ordino virtuvė, kurioje pristatoma ordino vienuolių buitis.

Trakai – unikalus miestas, kuriame visais laikais taikiai sugyveno skirtingų tautybių ir religinių įsitikinimų žmonės. Miesto vardas kilo nuo žodžio trãkas daugiskaitos: trakai – iškirstos ar išdegusios miško vietos. Pusiasalio pilis, kurią XIV amžiaus pabaigoje pastatė Lietuvos didysis  kunigaikštis Kęstutis, buvo viena didžiausių Lietuvos gardinio tipo pilių bei viena iš didžiojo kunigaikščio rezidencijų. Netekusi rezidencijos statuso, ji tapo kalėjimu, o XVI amžiaus pabaigoje čia buvo įkurta Trakų vaivadijos teismo būstinė. Miesto pusiasalio pilis, kurioje šiandien veikia Sakralinio meno ekspozicija, karų ir suiručių metais buvo daug kartų niokota. XX amžiaus 6 dešimtmetyje, susirūpinus Trakų kultūros objektų paveldo išsaugojimu, imta domėtis ir dominikonų vienuolyno statiniais. 1990 metais restauruotose dominikonų vienuolyno patalpose įsikūrė Trakų istorijos muziejaus administracija. Sakralinio meno ekspozicija atidaryta 2005 metais, o 2012-aisiais atnaujinta.

 

Pastato istorija
Nėra galutinai aišku, kada dominikonai įsikūrė Trakuose. Tačiau neginčytina, kad XVII amžiaus pabaigoje Trakų vaivados Marcijono Aleksandro Oginskio iniciatyva pusiasalio pilis buvo atiduota dominikonams. Dėl vaivadų ir bajorų nepritarimo vienuoliai pilyje apsigyveno beveik šimtmečiu vėliau. Čia 1779 metais dominikonai pradėjo didelės trinavės bažnyčios statybos darbus. 1812 metų karo metu nukentėjo viso vienuolyno pastatai, nebaigta statyti bažnyčia dėl suirutės ir lėšų trūkumo buvo apleista. Dėl sudėtingų istorinių aplinkybių dominikonai negalėjo jos užbaigti, tad buvo nutarta ją perstatyti: pietinėje pastato dalyje jie įkūrė vienuolyną, kuriame buvo 11 celių, virtuvė ir zakristija, o šiaurinę pritaikė koplyčiai. Ji 1822 metais rugpjūčio 4 dieną buvo pašventinta, nes tądien buvo švenčiama ordino įkūrėjo šventojo Dominyko šventė. Koplyčiai suteiktas arkangelo Mykolo vardas. Kairiajame lange esantis vitražas vaizduoja arkangelą Mykolą. Jis yra pats vyriausias tarp trijų Šventajame Rašte minimų arkangelų. Mykolas – visų angelų viršininkas, Dievo tarpininkas ir pasiuntinys žemėje, kovojantis prieš šėtoną. 

XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje Lietuva buvo prievarta įtraukta į Rusijos imperijos sudėtį. Po 1831 ir 1863 metų sukilimų dauguma katalikiškų vienuolynų buvo uždaryta, o vienuoliai išvaikyti. Dominikonų vienuolyno pastatai atiteko rusų kariuomenei. Vėliau, XX amžiuje, lenkų okupacijos laikotarpiu, čia buvo dislokuotas pasienio policijos dalinys. Antrojo pasaulinio karo metais šiuose mūruose įsikūrė slaptoji nacistinės Vokietijos policija – gestapas, o dar vėliau – Sovietų Sąjungos specialioji tarnyba KGB.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 metais buvusio dominikonų vienuolyno pastatai atiteko Trakų istorijos muziejui. Koplyčioje restauratoriai atkūrė sieninius altorius, dailininkai Daina ir Artūras Rimkevičiai langus išpuošė vitražais su arkangelo Mykolo, šventųjų Dominyko, Kazimiero, Jono Nepomuko figūromis. Po koplyčia buvo restauruotas rūsys. Muziejaus dėka šiam pastatui vėl sugrąžinta sakralinė erdvė.

Muziejaus filialai / padaliniai

  Medininkų pilies skyrius Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k., Medininkų sen., LT-13192, Vilniaus r. sav., Lietuva