Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus

Muziejaus eksponatai
Muziejaus kitos vertybės
Visi muziejaus objektai
Santrumpa MJŠNM
Adresas Pilies g. 40, LT-01123, Vilnius, Vilniaus m. sav., Lietuva
Telefonas (8 5) 261 0771
El. paštas slapeliumuziejus@gmail.com
Internetinė svetainė
Rūšis pagal tematiką memorialinis

Informacija apie muziejų

Muziejus atidarytas 1996 m. Marijos ir Jurgio Šlapelių, tautinio atgimimo veikėjų, paskyrusių gyvenimą gimtosios kalbos bei Lietuvos nepriklausomybės puoselėjimui ir saugojimui, name. Šis namas – XVII a. architektūros paminklas, menantis to meto šviesuolių kultūrinę, visuomeninę veiklą.

Muziejaus ekspozicijos apie M. ir J. Šlapelių buitį ir veiklą atspindi Vilniaus krašto gyvenimą nuo XIX a. II p. iki 1940-ųjų metų. Jose pasakojama, kaip po spaudos draudimo panaikinimo pagyvėjo knygų leidyba, kūrėsi lietuviškos spaustuvės ir knygynai, aktyviai darbavosi knygų leidėjai. Šlapeliai įkūrė vieną pirmųjų Lietuvoje lietuviškąjį knygyną, kuris išgyveno visas penkias Lietuvos okupacijas ir tapo ne tik lietuvybės, bet ir demokratijos mokykla. Čia taip pat atskleidžiamas draugijų kūrimasis, švietimo raida, spaudos plėtra ir kiti svarbūs kultūros reiškiniai, paskatinę ir pagreitinę politinius įvykius, atvedusius Lietuvą į Nepriklausomybę. Kiekvienas Šlapelių namų daiktas atskleidžia vis kitą šios Lietuvai svarbios šeimos istorijos dalelę.