Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Muziejaus eksponatai
Muziejaus kitos vertybės
Visi muziejaus objektai
Santrumpa VMVGM
Adresas M. Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kūlupėnų sen., LT-97330, Kretingos r. sav., Lietuva
Telefonas (8 445) 48 722
El. paštas info@mvalanciausmuziejus.lt
Internetinė svetainė
Rūšis pagal tematiką memorialinis
Įstaigos kodas 188206780
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT 03 4010 0418 0053 7317

Informacija apie muziejų

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus sodyba – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Sodyboje esanti klėtis, pastatyta XVIII a. pab. – XIX a. pr., ir du akmeniniai šuliniai yra įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Muziejus čia buvo įkurtas 1969 m., jo veikla susijusi su vyskupo Motiejaus Valančiaus asmenybės, kūrybinio palikimo saugojimu, puoselėjimu ir perdavimu šiuolaikiniam žmogui.

Sodybą puošia ir vyskupo veiklą įprasmina tautodailininkų Alfonso Skiezgilo, Raimundo Puškoriaus, Adolfo Andriejaus Vilucko, Stepono Žiubrio, Liudo Ruginio, Gedimino Staškausko sukurtos medinės skulptūros. 1995 m., minint vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo metines, pasodinta 200 ąžuoliukų. Ąžuolyną sodino visa Lietuva: čia žaliuoja M. Valančiaus giminių sodiniai, poetės M. M. Kudarauskaitės, mosėdiškio gydytojo Vaclovo Into,, prezidento Valdo Adamkaus bei kitų žymių žmonių ąžuolai.

Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus ekspozicijoje pateikta medžiaga pasakoja apie vyskupo gyvenimą ir įvairiapusę jo veiklą, supažindina lankytojus su muziejaus įkūrimo istorija, M. Valančiaus vaikystės ir mokslo metais, Žemaičių vyskupo 1850–1875 m. veikla, literatūra apie M. Valančių. XVIII a. penkių kamarų klėtyje įrengta etnografinė ekspozicija: šeimininkės (geroji) kamara, mergos, vaikio, rakandų kamaros, grūdinė.