LIMIS muziejų viešosios prieigos:

  Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Muziejaus eksponatai
Muziejaus kitos vertybės
Visi muziejaus objektai
Santrumpa RVIAM
Adresas Salantų g. 2, Mosėdis, LT-98271, Skuodo r. sav., Lietuva
Telefonas (8 440) 76 311
El. paštas direktorius@akmenumuziejus.lt
Internetinė svetainė
Rūšis pagal tematiką gamta, geologija
Įstaigos kodas 188203528
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT 49 4010 0447 0006 0004

Informacija apie muziejų

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus – vienas unikaliausių gamtos muziejų Lietuvoje. Jis renka, kaupia, tyrinėja, eksponuoja, restauruoja ir saugo įdomiausius, mokslui vertingiausius Lietuvos riedulius, atspindinčius Lietuvos geologinę raidą ir eratinių riedulių įvairovę. Šiam muziejui-parkui pradžią davė gydytojas Vaclovas Intas (1925–2007), atvykęs dirbti į Mosėdžio miestelį ir susidomėjęs šį kraštą sėte nusėtais akmenimis. Muziejus oficialiai pradėtas formuoti 1972 m., o įkurtas 1979 m. – pačiame Mosėdžio miestelio centre, abipus Bartuvos upės krantų.

Muziejus renka, kaupia, tiria, eksponuoja, restauruoja ir saugo įdomiausius, mokslui vertingiausius Lietuvos riedulius, atskleidžia jų gamtinę įvairovę, prigimtį, mokslinę reikšmę, propaguoja gamtosaugos idėjas ir užsiima kita veikla.

Jame eksponuojama daugiau negu 150 tūkstančių įvairaus dydžio Lietuvoje paplitusių Baltijos regiono uolienų riedulių. Didžiausias eksponatas sveria 50 tonų, mažiausias – vos kelis gramus.

Muziejaus lauko ekspozicija įrengta vaizdingame 14,5 ha Bartuvos upės slėnyje, o kamerinė – restauruotame malūne, kuris stovi prie tilto per Bartuvos upę. Šiame pastate yra įsikūrusi ir muziejaus administracija.

Restauruotame 200 metų senumo malūne įrengta ekspozicija pristato geologinius žemėlapius, suakmenėjusius gyvūnus ir augalus, uolienų nuotrupų klasifikaciją, iš įvairių šalių atvežtus ir muziejui padovanotus akmenis. Muziejaus kamerinėje dalyje eksponuojamos muziejinės vertybės, kurios atspindi Lietuvos geologinę raidą ir eratinių riedulių įvairovę, pateikia Lietuvos žemės gelmių sandaros, sudėties, evoliucijos žinias bei atskleidžia riedulių mokslinę, pažintinę, kultūrinę vertę. Išsami informacija apie Žemės ir uolienų susiformavimą, kilmę, į mūsų kraštus ledynų atneštus riedulius pateikiama muziejaus stenduose, informaciniuose terminaluose. Vitrinose eksponuojami originalūs rieduliai bei jų fragmentai. Jie čia išdėstyti grupėmis pagal kilmę ir rūšis.

Muziejaus lauko ekspozicijoje yra daugiau negu 200 didelių riedulių. Visi jie į Lietuvą kartu su ledynais atslinko iš Skandinavijos ankstyvojo pleistoceno – vėlyvojo paleolito periode. Rieduliai išdėstyti nuosekliai pagal kilmę, atskiromis grupelėmis, truputį įkasti į žemę, kad sudarytų natūralaus riedulyno vaizdą.