Zanavykų muziejaus virtuali paroda „Asmenukė. Fotomeninko Alfonso Zoko kūryba“

Tautodailininkas ir fotomenininkas Alfonsas Zokas gimė 1929 m. Šakių rajono Slavikų valsčiaus Kriaučėnų kaimo amatininkų šeimoje. Sovietmečiu dirbo tuometinėje milicijoje, neakivaizdžiai studijavo N. Krupskajos vardo liaudies universitete Maskvoje. Laisvalaikiu domėjosi menu, pats tapydavo,...

Pirmieji projekto „Virtualus muziejus“ įgyvendinimo metai: pasiekti rezultatai

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų kūrimo projekto „Virtualus muziejus" administravimo ir finansavimo sutartį šio projekto vykdytojas Lietuvos dailės muziejus su Viešąja įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra" pasirašė 2018...

Keturios naujos 3D skaitmeninių vaizdų virtualios parodos

2018 m. Lietuvos dailės muziejaus pradėtas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamas projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus" toliau...

LIMIS centrui – 10 metų: pokalbis su LM ISC LIMIS LDM eksponatų skaitmeninimo ir LIMIS-M posistemio administravimo skyriaus vedėja Laimute Strolyte

2019 m. liepos 1 d. Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centrui (toliau – LM ISC LIMIS) sukanka 10 metų. LM ISC LIMIS paskirtis – administruoti, plėtoti, modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (toliau –...

LIMIS centrui – 10 metų: pokalbis su LM ISC LIMIS vedėja, projekto „Virtualus muziejus“ vadove Danute Mukiene

2019 m. liepos 1 d. Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centrui (toliau – LM ISC LIMIS) sukanka 10 metų. LM ISC LIMIS paskirtis – administruoti, plėtoti, modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (toliau –...

Šiuo metu sistemoje yra:

387475 / 722294 skaitmeniniai(-ių) objektai(-ų)

330456 / 887761 eksponatai(-ų) iš 110 muziejaus(-ų) rinkinių

Daugiau informacijos

(Žaliai pažymėti viešai
prieinami įrašai)