Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. iš dalies finansuojami kitų kultūros institucijų projektai, susiję su kultūros paveldo objektų skaitmeninimu

Programa „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)"  (II finansavimo konkurso etapas) Angelų istorijos: angelų muziejaus interaktyvios ekspozicijos sukūrimas. Projektą vykdo Anykščių menų centras   Programa „Skaitmeninių kultūros objektų sklaida"  ...

Rekomendacijos muziejams, dirbantiems su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS)

Bendrieji minimalūs reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamiems ir saugomiems skaitmeniniams objektams ir juos aprašantiems metaduomenims.  (Šie reikalavimai yra rekomendacinio pobūdžio. Jie parengti vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. ĮV-384...

Atminties institucijos kviečiamos dalyvauti ENUMERATE ketvirtojoje apklausoje

Kultūros ministerija išplatino pranešimą, kuriame pranešama, kad ministerija, „įgyvendindama Europos Komisijos 2011 m. spalio 27 d. rekomendacijos 2011/71 l/ES del kultūrines medžiagos skaitmeninimo, intemetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo 1 (b) punktą bei siekdama užtikrinti Lietuvos...

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas naujai kuriamai ekspozicijai „Projektas – Homo Sovieticus“ ieško eksponatų

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse kuriama nauja ekspozicija ir tam mums reikia Jūsų pagalbos. Ieškome išlikusių sovietinių daiktų ir nuotraukų.   Nuotraukos: Partizanų Stribų Smogikų Saugumiečių pasilinksminimų Slapta saugumo darytos nuotraukos...

Vilniaus universiteto studentai kurs virtualias parodas

2017 m. gegužės 9 d. LIMIS centre lankėsi Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto kultūros informacijos ir komunikacijos III kurso studentai kartu su dėstytoju doc. dr. Arūnu Puškoriumi. Vykusiame užsiėmime studentams pristatyta virtualių parodų svetainė „Eksponatai, kuriuos verta pamatyti"...

Šiuo metu sistemoje yra:

230843 / 457311 skaitmeniniai(-ių) objektai(-ų)

185496 / 640739 eksponatai(-ų) iš 102 muziejaus(-ų) rinkinių

Daugiau informacijos

(Žaliai pažymėti viešai
prieinami įrašai)