Naujos kultūros paveldo skaitmeninimo iniciatyvos Latvijoje ir Estijoje

Nuo 2017 m. pabaigos iki 2021 metų Latvijos nacionalinė biblioteka vykdo Europos Regioninės plėtros fondo bei Latvijos valstybės bendrai finansuojamą Latvijos kultūros paveldo skaitmeninimo projektą. Šio projekto partneriai yra: Latvijos valstybės archyvas, Latvijos nacionalinio paveldo apsaugos inspekcija, Kultūros informacijos sistemos centras.

Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti visuomenei geresnę prieigą virtualioje erdvėje prie suskaitmeninto Latvijos kultūros paveldo. Tai viena iš priemonių siekiant stiprinti tautinį identitetą, plėtoti  kultūros, mokslo, žinių visuomenę ir kūrybines industrijas bei užtikrinti ilgalaikį nacionalinio kultūros paveldo išsaugojimą skaitmenine forma. Tai sudaro galimybes skaitmeninį turinį pakartotinai panaudoti kuriant naujus produktus ir paslaugas, integruotis į vieningą Europos ir pasaulio virtualią kultūros paveldo erdvę.

Projekto metu sukurtu skaitmeniniu turiniu  iki 2021 m. pabaigos bus pildomas šiuo metu visuomenei jau prieinamos Latvijos nacionalinės bibliotekos, Latvijos valstybės archyvo ir kitų kultūros institucijų  duomenų bazės. Vykdant projektą bus suskaitmeninta: 3 075 000 puslapių tekstų, 117 000 įvairių paveikslų, vertingų kultūros artefaktų (tarp jų ir žemėlapių, nuotraukų) aprašų; 223 000 minutės garso įrašų, 245 000 minutės vaizdo įrašų, 37 500 minutės kinematografinės medžiagos, 70 000 muziejuose saugomų objektų. Taip pat bus sukurta kultūros paminklų 3D modelių (10 vnt.); 50 vnt. kultūros renginių įrašų, suskaitmeninta 15 nematerialaus  kultūros  paveldo objektų.

Kartu su skaitmeninimo veiklomis toliau bus plėtojama skaitmeninių objektų valdymo ir išsaugojimo sistema, vykdomas pirminis autorių teisių valdymo ir turinio licencijavimo sistemos sukūrimo etapas. Bus įrengti 29 regioniniai kultūros centrai, turintys vaizdo įrašų demonstravimui reikalingą infrastruktūrą. Taip pat numatyta sukurti vieną turinio valdymo ir vieną turinio sklaidos centrą, paskelbti keletą atvirų skaitmeninio turinio rinkinių, tarp jų ir atvirus duomenų rinkinius. Numatyta įgyvendinti integruotą centralizuotos atvirosios sistemos informacinės platformos sukūrimo pirmą etapą.

Projekto kaina – 8 mln. eurų, iš kurių 6,8 mln. (85%) skyrė Europos Regioninės plėtros fondas ir 1,2 mln. (15%) Latvijos Respublikos biudžetas. Ne mažiau kaip 50% projekto galimų išlaidų sudaro kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimas.

Projektas bus vykdomas 48 mėnesius. Jis pradėtas įgyvendinti 2017 m. rugsėjo 22 d., o turėtų būti užbaigtas iki 2021 m. rugsėjo 21 d.

Estijos Respublikos Kultūros ministerija 2018 m. kovo mėnesį pristatė šalies kultūros paveldo 2018–2023 m. skaitmeninimo planą. Estai siekia trečdalį kultūros paveldo, saugojamo įvairiose atmintiems institucijose, suskaitmeninti iki 2023 m., kartu atnaujinant informacijos skaitmeninimo priemones.

Šiuo metu Estijoje yra daugiau kaip 900 milijonų kultūros paveldo objektų, priklausančių Estijos  atminties įstaigoms. Iš jų tik dešimtadalis yra suskaitmeninta. Kultūros paveldo skaitmeninimas – vienas iš geriausių, o kartais ir geriausias būdas išsaugoti šiuos objektus ir suteikti apie juos informaciją interesantams.

Estijos kultūros ministro pavaduotojas Tarvi Sits, kuruojanti kultūros paveldo klausimus, teigia,  kad paveldo skaitmeninimas sukurs naujas perspektyvias galimybes paveldui kaip kultūros fenomenui, nes, pasak viceministro: „Kultūros paveldas – vienas iš nedaugelio neišsenkančių ir nuolat augančių šaltinių. Todėl yra svarbu moderniųjų technologijų pagalba palengvinti jo prieinamumą plačiajai auditorijai".

Minėtas planas orientuotas į 1900–1940 m. laikotarpio objektų skaitmeninimą. Atminties institucijose numatyta suskaitmeninti: 3 % turimų dokumentų, 60 % analoginėse laikmenose esančių filmų, 60 % nuotraukų, 55 % meno kūrinių, 28 % spausdintų kultūros paveldo objektų ir 32 % kitų objektų.

Viename iš plano punktų yra nurodyta, kad bus naujų kultūros paveldo skaitmeninimo, elektroninių paslaugų, duomenų archyvavimo sprendimų, o viešus duomenis (apie 1,2 mln. objektų) suskaitmeninti.

Viso projekto vertė yra 9,16 mln. eurų, iš kurių 8,26 mln. eurų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai, likusius – valstybė.

Veiksmų planas parengtas bendradarbiaujant šioms Estijos valstybinėms įstaigoms: Kultūros, Finansų ir komunikacijos, Švietimo ir mokslų ministerijai bei Estijos istorinės atminties saugojimo institucijoms, taip pat ir projekto iniciatoriams: Estijos dailės muziejui, Estijos nacionaliniam muziejui, Estijos nacionalinei bibliotekai, Estijos kino duomenų bazei, Estijos valstybiniam archyvui bei kai kurioms kitoms atminties ir kultūros institucijoms.

Plano įgyvendinimą koordinuos Estijos Respublikos kultūros ministerija.  Jame numatytas priemones vykdys Estijos literatūros muziejus, Estijos fondo meno muziejus, Estijos nacionalinis muziejus, Estijos viešasis transliuotojas, Estijos valstybinis archyvas ir Tartu universitetas.

Parengė Rūta Paitian pagal Latvijos Respublikos nacionalinės bibliotekos ir Estijos Respublikos kultūros ministerijos informacinius pranešimus.Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Šiuo metu sistemoje yra:

399865 / 745401 skaitmeniniai(-ių) objektai(-ų)

340842 / 907423 eksponatai(-ų) iš 109 muziejaus(-ų) rinkinių

Daugiau informacijos

(Žaliai pažymėti viešai
prieinami įrašai)