Kristinos (1632–1654) Rygos šilingai

Rygos, taip pat ir Livonijos, šilingų Lietuvoje randama gausiausiai. Karalienės Kristinos Augustos Vazos valdymo laikotarpiu (1632–1654) šios smulkaus nominalo monetos užplūdo Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK). Po karo su Švedija (1600–1611) LDK iždas buvo ištuštėjęs, tad Zigmanto III Vazos valdymo metais (1588–1632) LDK nustojo kaldinti smulkaus nominalo monetas (paskutinės monetos buvo nukaldintos 1627 m., o kalyba atnaujinta 1650 m., Jono II Kazimiero Vazos valdymo laikais). Švedijos užimtoje Livonijoje, Rygos mieste, 1644 m. buvo atidaryta antroji monetų kalykla. Abi Rygos miesto kalyklos vien šiuo laikotarpiu (1644–1655) nukaldino daugiau nei 1 mlrd. 200 mln. biloninių, t. y. žemos prabos sidabro (dažniausiai sidabro ir vario lydinio) šilingų, dar vadinamų solidais.

Kristinos Rygos ir Livonijos šilingai taip pat buvo ir padirbinėjami, tuo garsėjo Rumunijos Sučavos (Suceava) miesto kalykla.

Kristinos (1632–1654) Rygos šilingas. Aversas. Centre – Švedijos karalienės Kristinos monograma: po karūna inicialai (raidė „C"), kurių viduje – Vazų giminės herbas (auksinių rugių pėdas). Aplink vaizdulį legenda: „CHRISTINA∙D[ei]G[ratia]∙D[esignata]∙R[egina]∙S[veciæ]". Vertimas: „Kristina, Dievo malone, paskirtoji Švedijos karalienė".

 

Reversas. Centre – mažasis Rygos herbas: du sukryžiuoti raktai su kryžiumi viršuje. Aplink vaizdulį legenda: „SOLIDVS∙CIVI[tatis]∙RIGE[nsis]∙45". Vertimas: „Rygos miesto šilingas, (16)45 m."

Monetos svoris – 0,54 g, vertė – 1/48 talerio.

Monetos skiriasi savo signatūra, priklausomai nuo metų ir emisijos. Dvitaškiai, taškai bei užrašai „Rigensis" ir „Regina" – atitinkamai gali būti: RIGENSIS, RIGE, RIG/R arba RE. Kai kurių emisijų monetose, averse CHRISTINA DGDRS nekaldinama raidė „D", tuomet vertimas: „Kristina, su Dievo malone, Švedijos karalienė".

Plačiau apie monetų kaldinimą ir Rygos monetų paplitimo priežastis LDK žr.  

Per pirmąjį 2019 m. ketvirtį į VEPIS ir Europeaną buvo eksportuoti 1 309 Lietuvos dailės muziejaus vertybių duomenys. Iš jų – 530 Kristinos (1632–1654) Rygos šilingų.

Tekstą parengė Vytautas StarikovičiusDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Šiuo metu sistemoje yra:

472845 / 854991 skaitmeniniai(-ių) objektai(-ų)

404881 / 1023441 eksponatai(-ų) iš 112 muziejaus(-ų) rinkinių

Daugiau informacijos

(Žaliai pažymėti viešai
prieinami įrašai)