LIMIS muziejų viešosios prieigos

Biržų krašto muziejus „Sėla" - http://bkm.limis.lt

Kauno IX forto muziejus - http://kdfm.limis.lt

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus - http://kzm.limis.lt

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija / Archeologijos ir istorijos muziejus - http://kmr.limis.lt

Lietuvos aviacijos muziejus - http://lam.limis.lt

Lietuvos dailės muziejus - http://ldm.limis.lt

Lietuvos etnokosmologijos muziejus - http://lem.limis.lt

Lietuvos geologijos muziejus - http://lgm.limis.lt

Lietuvos jūrų muziejus - http://ljm.limis.lt

Lietuvos liaudies buities muziejus - http://llbm.limis.lt

Lietuvos nacionalinis muziejus - http://lnm.limis.lt

Lietuvos švietimo istorijos muziejus - http://lsim.limis.lt

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus - http://ltmkm.limis.lt

Maironio lietuvių literatūros muziejus - http://mllm.limis.lt

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus - http://cdm.limis.lt

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai - http://ldkvr.limis.lt

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus - http://rviam.limis.lt

Šiaulių „Aušros" muziejus - http://sam.limis.lt

Trakų istorijos muziejus - http://tim.limis.lt

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus - http://vvgzm.limis.lt

Vytauto Didžiojo karo muziejus - http://vdkm.limis.lt

Žemaičių vyskupystės muziejus - http://zvm.limis.lt

 

Valstybinės institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentė - http://www.prezidentas.lt

Lietuvos Respublikos Seimas - http://www.lrs.lt/

Lietuvos Respublikos Vyriausybė - http://www.lrv.lt

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija - http://www.lrkm.lt

Lietuvos Respublikos švietimo ministerija - http://www.smm.lt

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - http://www.kpd.lt

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - http://www.archyvai.lt/

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija - http://www.lietuvai1000.lt

Valstybinė kultūros paveldo komisija - http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=868

UNESCO nacionalinė komisija - http://www.unesco.lt/

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra - http://www.vsaa.lt/

Valstybinė lietuvių kalbos komisija - http://www.vlkk.lt/

Valstybinė kalbos inspekcija - http://vki.lrs.lt/

 

Kultūra, švietimas

Europos Sąjungos programa „Kultūra 2007" - http://www.kultura2007.lt/

Lietuvos kultūros vartai - http://www.culture.lt/

Lietuvos kultūros paveldo virtuali paroda - http://alka.mch.mii.lt/

Lietuvos meno bankas - http://www.culture.lt/ArtDB/

Meno galerija internete - http://www.artonline.lt/

Valdovų rūmų paramos fondas - http://www.lvr.lt/

Lietuvos tautodailininkų sąjunga - http://www.lietuvostautodaile.lt/

Pirmoji lietuviška knyga - http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras - http://www.emuziejai.lt/

Portalas „Lietuvos muziejai" - http://www.muziejai.lt/

Lietuvos dokumentinis kinas internete - http://www.e-kinas.lt/

Skaitmenintas kultūros paveldas – Lietuvai ir Europai http://www.epaveldas.lt/vbspi/

Elektroninio archyvo informacinė sistema http://eais-pub.archyvai.lt/

 

Fondai

Atviros Lietuvos fondas - http://www.osf.lt/

Kultūros rėmimo fondas - http://www.krf.lt/

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas - http://www.srtfondas.lt/

 

Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka - http://www.lnb.lt/

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka - http://www.mab.lt/

Lietuvos technikos biblioteka - http://www.tb.lt/

Lietuvos medicinos biblioteka - http://www.lmb.lt/

Lietuvos žemės ūkio biblioteka - http://www.zub.lt/

Lietuvos aklųjų biblioteka - http://labiblioteka.lt/

Vilniaus universiteto biblioteka - http://www.mb.vu.lt/

Bibliotekos pažangai - http://www.bibliotekospazangai.lt/

Lietuvos dailės muziejaus bibliotekos elektroninis katalogas - http://82.135.254.220:8880/

 

Kultūros, švietimo, mokslo centrai

Kultūros paveldo centras - http://www.kpc.lt/

Lietuvos liaudies kultūros centras - http://www.llkc.lt/

Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras - http://www.theatre.lt/

Prancūzų kultūros centras - http://ccf.is.lt/

Kalbos ir kultūros institutas - http://www.lingualit.lt/

 

Spauda

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas" - http://www.culture.lt/lmenas/

Vilniaus miesto kultūros savaitraštis „7 meno dienos" - http://www.7md.lt/lt/2009-04-03.html

„Šiaurės Atėnai" - http://www.culture.lt/satenai/

„Akiračiai" - http://www.akiraciai.lt/

Muzikos meno ir mokslo žurnalas „Muzikos barai" - http://www.muzikosbarai.lt/

Religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis - http://www.aidai.lt/?pid=71

Žurnalas apie šiuolaikinę profesionaliąją dailę - http://www.culture.lt/daile/

Lietuvos istorijos laikraštis - http://www.voruta.lt/

 

Nuorodos pasaulyje

Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) - http://www.icom.org/

ICOM'o kalendorius - http://icom.museum/calendar.html

Virtuali muziejų biblioteka - http://icom.museum/vlmp/

Muziejų WWW adresų globalinis registras (pagal šalis) - http://www.icom.org/vlmp/world.html

Muziejų žinynas - http://icom.museum/museum_directories.html

Pasaulio muziejai - http://www.museum.com

Pasaulio muziejų ir kultūros paveldo portalas - http://www.museumland.com/

Meno muziejų tinklas - http://www.amn.org/

Europos meno muziejų tinklas - http://www.euromuse.net/

Nacionalinės muziejų asociacijos - http://icom.museum/nat_as_mus.html

Regioninės muziejų asociacijos / Specializuotos muziejų asociacijos - http://icom.museum/inter_as_mus.html

ICOMOS – Tarptautinė istorinių vietų ir paminklų taryba - http://www.international.icomos.org/

ICCROM – Kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo tarptautinis studijų centras - http://www.iccrom.org/

UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija - http://www.unesco.org/

Europos Tarybos konvencijos - http://conventions.coe.int/

Muziejų statistika - http://icom.museum/mus_stats.html

Muziejų dokumentacijos informacijos standartai - http://cidoc.mediahost.org/

Objekto atpažinimo dokumentas - http://www.object-id.com/

Pavogti meno kūriniai - http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp

Muziejų apsaugos tinklas - http://www.museum-security.org

EMII - Europos muziejų informacijos institutas - http://www.emii.org/

NEMO - Europos muziejinių organizacijų tinklas - http://www.ne-mo.org/

Europos muziejų forumas - http://www.europeanmuseumforum.org/

BRICKS - http://www.brickscommunity.org/

Pasaulinė muziejų bičiulių federacija - http://www.museumsfriends.org/

Diskusijos, forumai - http://icom.museum/mus_dist_list.html

Europos kultūros fondas - http://www.eurocult.org/

Soros'o fondų tinklas - http://www.soros.org/

Meno galerijų tinklas - http://www.gallery-worldwide.com/

Elektroninis žurnalas „CULTIVATE INTERACTIVE" - http://www.cultivate-int.org/

ICOM Generalinės konferencijos rezoliucijos - http://icom.museum/resolutions/

Latvijos muziejai - http://www.muzeji.lv/

Estijos muziejai - http://www.muuseum.ee/

Italijos muziejai - http://www.museionline.it/, http://www.icom.org/vlmp/italy.html

Suomijos muziejai - http://www.museot.fi/, http://www.museums.fi/

Suomijos muziejų asociacija - http://www.museoliitto.fi/

Muziejai Didžiojoje Britanijoje - http://icom.museum/vlmp/uk.html

Duomenų bazė apie Didžiosios Britanijos muziejų, galerijų, archyvų, bibliotekų kolekcijas  - http://www.cornucopia.org.uk

Didžiosios Britanijos muziejų asociacija - http://www.museumsassociation.org

Šveicarijos muziejai - http://www.museums.ch/

Virtualus Kanados muziejus - http://virtualmuseum.ca/

Virtualus Smithsonian instituto (JAV) muziejus - http://2k.si.edu/

Atnaujinta 2015-01-13