Žemalės Rkb mirimų registracijų knyga
 

GEK MM 27154

© Mažeikių muziejus Autorių teisių politika