Leckavos Rkb juodraštinė mirimų registracijos knyga 1906-1918 m.
 

GEK MM 26605

© Mažeikių muziejus Autorių teisių politika