Laikraštis „Prie rymančio Rūpintojėlio“, LLKS Visuomeninės minties organas, 1952 m., Nr. 4 (20)

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Okupacijų ir laisvės kovų muziejus
Fondas pagrindinis
Eksponato tipas laikraštis 
Sritys istorija
Pirminės apskaitos numeris OLKM GEK 4580
Inventorinis numeris OLKM PR 791
Matmenys aukštis x plotis – 20,0 x 14,2 cm
Medžiagos popierius 
Atlikimo, pagaminimo technika piešimas  mašinraštis 
Autentiškumas originalas 

Aprašymas

Eksponato aprašymas

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Vyriausiosios partizanų vadovybės laikraštis leistas 1949- 1953 m. Leidinį redagavo LLKS Tarybos prezidiumo narys, LLKS Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Šibaila-Merainis, jam padėjo Prisikėlimo apygardos štabo partizanas Viktoras Šniuolis-Girėnas (kiti slapyvardžiai - Girėnas, Linas, Ralis, Vaidevutis, Vytvytis). Žurnalo viršelių autorius – Prisikėlimo apygardos štabo partizanas Laurynas Mingila-Džiugas.

Pirmajame viršelyje, koplytstulpio ir Vyčio fone, žygiuoja karys su šalmu ant galvos, dešinėje rankoje laiko kalaviją, kairėje – neša vėliavą.  Žemiau – leidinio numeris : „4 (20)" ir pavadinimas: „Prie Rymančio Rūpintojėlio".
Antrajame viršelyje, viršuje, pavaizduoti  Gediminaičių stulpai ir kalavijas, žemiau - ąžuolo lapų su gilėmis vainikas, žemiau – stilizuotos ąžuolo lapais leidinio pavadinimo pirmosios raidės „ PRR“ [Prie Rymančio Rūpintojėlio]. Laikraštyje yra 14 lapų (28 psl.):
1-2 psl. – partizano „Žėručio" 1949 m. eilėraštis „Gera žemėj“, partizano „Ieties“ 1951 05 17 sukurtas eilėraštis „Sesei“ ir vokiečių literatūros klasiko J. V. Gėtės eilių posmelis; 3-5 psl. – Z. Meldo [Bronius Krivickas] straipsnis „Laisvasis pasaulis paminėjo mūsų gedulo dienas“ (apie 1941 m. birželio 14-15 d. tremties minėjimą išeivijoje); 6-10 psl. rubrikoje „Vyčių keliu“ – partizano „Laukų Ąžuolo“ 1951 03 16 sukurtas eilėraštis „Nesvyruok“, partizano „Tėvūno“ straipsnis „LLKS – tautos dvasia“; 11-12 psl. –partizano „Našlaičio“ 1952 m. gegužę parašytas pasakojimas apie suėmimą ir tardymą (Truskavoje), 13-14 psl. – rubrikoje "A.A. PRR bendradarbiai" straipsnis skirtas leidinyje dirbusiam partizanui „Merkiui“ atminti; rubrikoje "Visuomeninė veikla" (15-18 psl.) – iš LLKS Pietų Lietuvos srities laikraščio „Partizanas“ perspausdinta partizano „Merkinės Ainio" slapyvardžiu pasirašyta medžiaga; 19-22 psl. rubrikoje „Aš lietuvaitė“ – du Dianos Glemžaitės (pasirašyti „G-tė“) eilėraščiai, trumpi pasakojimai; 23-26 psl. – rubrika „Pasižvalgius pasiklausius“; psl. 27 –skyrelis „Tarka“, psl. 28 – turinys.

1, 6, 13, 15 lapuose – rašomąja mašinėle (taškeliais ir brūkšneliais) kurtos užsklandos.

Leidinio lapai Lietuvos SSR saugumo darbuotojų sunumeruoti mėlynos spalvos rašalu skaičiais nuo „409“ iki „423“.

Spausdintas rašomąja mašinėle, juodos spalvos šriftu.

Kiti pavadinimai

Pagrindinis pavadinimas

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Laikraštis „Prie rymančio Rūpintojėlio“, LLKS Visuomeninės minties organas, 1952 m., Nr. 4 (20) daugiau informacijos...

Radimo aplinkybių aprašas

Radimo data 1992 m.
Radimo vieta

Eksponato autorinės turtinės teisės