Kryžius

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Žemaičių vyskupystės muziejus
Fondas pagalbinis
Eksponato tipas kryžius (paminklas) 
Sritys vaizduojamoji dailė
Pirminės apskaitos numeris ŽVM P 3495
Matmenys aukštis – 315 cm (2009 m.)
Medžiagos medis 
Atlikimo, pagaminimo technika drožyba  staliaus darbai 
Autentiškumas originalas 
Autorius (-iai)
Vladas Montvydas
Sukūrimo data 1943 m.
Sukūrimo vieta Nevardėnų km. Varnių vlsč., Lietuva

Aprašymas

Eksponato aprašymas

Kryžių sodyboje Nevardėnų k. Varnių vlsč. pastatė Vladas Montvydas 1943 m. Kryžius vienastiebis, stačiakampio skerspjūvio. Kryžmos centre pritvirtintas alavinis medalionas „Kristaus veidas“. Apatinėje stiebo dalyje išskaptuota data ir raidės „1943 M. V“. Apatinė dalis platesnė. Perėjimas į platesnę dalį profiliuotas. Šakos prie stiebo pritvirtintos varžtu su sriegiais.

 

Vladas Montvydas, būdamas jaunas,  tarnavo Lietuvos kariuomenėje, pas Varnių stalius ir kalvius mokėsi amatų. Vokiečių okupacijos metais įsteigė kooperatyvą ir aprūpindavo miestelio gyventojus maisto produktais. Su žmona Brionislava augino 5 vaikus. Apie 7 kilometrus nuo Varnių buvęs Montvydų ūkis prieškario ir karo metais garsėjo kaip pavyzdinis. Vladas Montvydas Antrajam pasauliniam karui besibaigiant ėmė burti partizanų, pasiryžusių kovoti prieš sovietinę Lietuvos okupaciją, „Vanagų“ būrius, vadinamąją Lietuvos Laisvės Armiją. Šiuos būrius Montvydas apjungė į partizaninę „Šatrijos rinktinę“ ir iki žūties vadovavo visai Žemaičių partizanų apygardai.
1944 metų Kūčių vakarą sovietiniai okupantai iki pamatų sudegino pavyzdingąją Vlado Montvydo ūkio sodybą. 1945 m. liepos 26–27 dienomis už paramą partizanams NKVD kariuomenės 130-ojo pasienio pulko kareiviai ir NKVD Varnių valsčiaus poskyrio stribai, siekdami sunaikinti Vlado Montvydo būrio partizanus, vykdė karinę-čekistinę operaciją. Jos metu buvo apsuptos ir padegamaisiais šoviniais apšaudytos gyventojų Mykolo Antanavičiaus, Stepo Gužausko ir Dirmeikių sodybos. Partizanai ir kiti gyventojai, bandę pabėgti iš degančių pastatų, buvo nušauti, kiti sudegė. Šios baudžiamosios sovietų akcijos metu buvo nužudyta ne mažiau negu 20 asmenų nuo šešių mėnesių iki 57 metų amžiaus. Visi jie buvo Vlado Montvydo kaimynai iš Nevardėnų ir Siriškės kaimų. Duomenys apie nužudytuosius yra pateikti Varnių parapijos mirties metrikų knygoje.
Vladas Montvydas kartu su savo adjutantu Broniumi Alūza-Bedaliu žuvo 1953-ųjų metų rugpjūčio 23-iosios vakarą netoli Varnių – tarp Lūksto ir Paršežerio. Jų palaikai buvo atvežti į Varnius ir numesti kieme prie NKVD pastato. Atpažinimui atvesti gyventojai prisimena, kad žuvusiųjų lietuviškos kariškos uniformos buvo sveikos, tik galvose matėsi šautinės žaizdos. Darytina išvada, kad susirėmimo su sovietų valdžios pajėgomis metu, jie, matydami, jog gali patekti į nelaisvę, paskutinius šovinius pasiliko sau. Našlaičiais likusius penkis Vlado Montvydo mažamečius vaikus, suteikę jiems svetimas pavardes, išaugino ir į mokslus išleido Žemaitijos kaimų valstiečiai.
Šis autentiškas Montvydo kryžius yra mūsų Laisvės paminklas! Varniuose 2013 m. Vladui Montvydui buv. NKVD teritorijoje ties Dariaus ir Girėno bei M. Daukšos gatvių kampu pastatytas garbingas paminklas.

Kiti pavadinimai

Pagrindinis pavadinimas

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Kryžius lietuvių kalba  apibūdinančio pobūdžio daugiau informacijos...

Informacija apie aprašą

Duomenis pateikė Rita Rimeikienė

Eksponato autorinės turtinės teisės