Paieškos kriterijai:

 • Muziejus: Kretingos muziejus
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Kretingos Šv. Antano kolegijos klierikas

  Kretingos Šv. Antano kolegijos klierikas, XX a. 4 deš.

  Mečislovas Barkauskas

  Nespalvota, vertikalaus formato, portretinė, lygiais kraštais nuotrauka. Nufotografuotas Šv. Antano kolegijos (Pranciškonų ordino gimnazijos) klierikas. Kretingos fotografo M. Barkausko fotoateljė Foto centras“ XX a. 4 dešimtmetyje darytos nuotraukos kopija.
  Portretas anfas iki krūtinės. Jaunuolis vienplaukis, su pranciškono abitu. Plaukai trumpai apkirpti, banguoti, šukuoti į viršų. Fone matosi fotografijos paviljono draperija. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis. Jame po atvaizdu fotografiniu būdu atspaustas firminis fotoateljė užrašas:  kairėje – „FOTO CENTRAS“; dešinėje – „M. BARKAUSKAS / KRETINGA“. Nufotografuoto asmens tapatybė nenustatyta.

 • Kretingos turgavietė

  Kretingos turgavietė, XX a. 3 deš. pab.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, dokumentinė, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Nufotografuota Kretingos miesto turgavietė. Nežinomo fotografo XX a. 3 deš. pabaigoje darytos nuotraukos kopija.
  Matosi akmenimis išgrįstos Viešosios aikštės šiaurės rytinė dalis. Dešinėje pusėje, aikštės rytiniame pakraštyje palei variuojamąją dalį stūkso mediniai telefono-telegrafo orinės linijos stulpai, o į dešinę nuo jų palei šaligatvį stovi mūriniai 1–2 aukštų namai. Antrame plane matosi palei aikštės šiaurinę kraštinę pastatyti du mediniai, vienaukščiai namai, tarp kurių kyšo atokiau stovinčios pranciškonų bažnyčios neorenesansinis bokštas. Nuotraukos apatiniame dešiniajame kampe įrašyta antraštė: „Kretinga.“ Vaizdą pakraščiuose rėmina baltas laukelis.
  Kretingos turgaus aikštė įrengta XVII a. pradžioje, kuriantis miestui. Joje iki XX a. 9 dešimtmečio vyko turgūs ir mugės, miesto gyventojų susirinkimai.

 • Kretingos Šv. Antano kolegijos klierikas su rėmėja

  Kretingos Šv. Antano kolegijos klierikas su rėmėja, XX a. 4 deš.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, grupinė, vertikalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Nufotografuotas pranciškonas klierikas su rėmėja. Nežinomo fotografo XX a. 4 dešimtmetyje darytos nuotraukos kopija.
  Darželyje stovi vienuolio pranciškono abitą vilkintis akiniuotas vaikinas – Kretingos Šv. Antano kolegijos (Pranciškonų ordino gimnazijos) klierikas-gimnazistas su tamsiais rūbais vilkinčia ir skarele galvą apsigobusia senyvo amžiaus moterimi, laikančia rankose gėlių puokštelę. Už jų matosi aukštumos šlaitas, pertvertas statinių tvora, už kurios aukštumos viršūnėje stovi masyvus vienaukštis namas. Vaizdą pakraščiuose rėmina baltas laukelis.
  Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vadovybės rūpesčiu 1932 m. Kretingoje buvo įkurta pilno gimnazijos kurso mokykla – Šv. Antano kolegija, skirta kunigo misionieriaus kelią pasirinkusiems pranciškonams klierikams. 1933 metų rudenį kolegijai buvo suteiktas privačios berniukų gimnazijos statusas. Joje besimokančius klierikus išlaikė pranciškonų rėmėjai – išeivijos lietuviai ir Lietuvos tretininkai. Baigę kolegiją (gimnaziją) klierikai buvo siunčiami studijuoti teologijos ir filosofijos į Austrijos, Italijos ir Vokietijos aukštąsias mokyklas, kurias baigę buvo įšventinami kunigais.

 • Kirmėlių kamuoliai

  Kirmėlių kamuoliai, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Vaizdą sudaro dvi vertikalios iliustracijos. Nufotografuoti kirmėlių kamuoliai. Viršuje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su spausdintu užrašu: „POMOC SZKOLNA“ SPÓŁKA Z OGR. ODP. / Warszawa, Krak.-Przedm. 38, Tel. 217-16, 191-32.“ Apačioje priklijuota šviesiai geltono popieriaus juostelė su spausdinimo mašinėle mėlynu rašalu neryškiai atspausdintu tekstu lenkų kalba: „1[...]463. Hodowla porównawcza / po 7 dniach karmienia mor / wowemi liśćmi“ (lyginamasis veisimas po 7 dienų šilkmedžio lapų šėrimo). Stiklo pakraščiai 5 mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Vandens dumblio lapo skersinis pjūvis

  Vandens dumblio lapo skersinis pjūvis, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Grafikos piešinyje pavaizduotas vandens dumblio lapo skersinis pjūvis. Apačioje priklijuota balto popieriaus juostelė su juodu rašalu įrašytu užrašu lenkų kalba: „Przekroj poprzeczny liścia moczarki. –“ (vandens dumblio lapo skersinis pjūvis). Stiklo pakraščiai 5 mm aplikuoti balto popieriaus juostelėmis. Ant viršutinės juostelės centre violetiniu rašalu įrašyta: „A. 182.“

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Užkrėsto uodo virškinimo traktas

  Užkrėsto uodo virškinimo traktas, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Grafikos piešinyje pavaizduotas užkrėsto uodo virškinimo traktas. Viršuje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su spausdintu užrašu: „POMOC SZKOLNA“ SPÓŁKA Z OGR. ODP. / Warszawa, Krak.-Przedm. 38, Tel. 217-16, 191-32.“ Apačioje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su juodu rašalu įrašytu tekstu lenkų kalba „Przewód pokarmowy komara zarażonego“ (užkrėsto uodo virškinimo traktas). Stiklo pakraščiai 5 mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Vabzdžio ir vikšro kova

  Vabzdžio ir vikšro kova, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Skaidrė, stiklo, juodai-balta. Vaizdas vertikalus. Grafikos piešinyje pavaizduota vabzdžio ir vikšro kova. Nežinomas autorius. Apačioje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su atspaustu tekstu lenkų kalba „15330. Atak gąsienicznika na gąsienice mniszki.“ Stiklo pakraščiai 4 mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Pirmykštis žmogus šalia elnio skeleto

  Pirmykštis žmogus šalia elnio skeleto, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Grafikos piešinyje pavaizduotos pirmykštis žmogus apsijuosęs strėnas kailiu, rankoje laikantis ietį. Žmogus stovi šalia didžiulio elnio skeleto. Apačioje priklijuotos dvi gelsvo popieriaus juostelės. Viršutinėje spausdintas užrašas: „POMOC SZKOLNA“ SPÓŁKA Z OGR. ODP. / WARSZAWA, KRUCZA 19. TELEF. 191-32.“ Apatinėje juodu rašalu įrašytas tekstas lotynų kalba „Cervus eurycerus Aldr. Pleistocene“. Kitoje pusėje apačioje taip pat užklijuota gelsvo popieriaus juostelė su juodu rašalu rašytu tekstu lenkų kalba: „14839 / Jeleń olbrzymi Irlandja Czwartorz. (pleisto [...]) / szer. rogów 3 metry“ (Gigantiškasis elnias Airija / ragų plotis 3 metrai).  Stiklo pakraščiai 5 mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Geologinis horizontalus drenažo kasinys – „štolnia“ (tunelis)

  Geologinis horizontalus drenažo kasinys – „štolnia“ (tunelis), XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Geologinis horizontalus drenažo kasinys vadinamas „štolnia“ (tunelis). Viršuje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su juoda spalva atspausdinta trijų dalių vienos eilutės lentele. Pirmajame lentelės langelyje atspausdinta: „NASZ SKLEP-URANIA / Sp. Akc.“, antrajame ranka juodu rašalu įrašyta: „6657“, trečiajame atspausdinta: „WARSZAWA / Sienna 39. / tel. 677-60.“ Apačioje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su juodu rašalu įrašytu tekstu lenkų kalba: „Geografja / Polski / Sztolnia Czartoryska / w Bukownie pod Olkuszem“. Kitoje pusėje persimato spausdintinis tekstas: „Sztolnia Czartoryska w Bukownie pod Olkuszem“. Stiklo pakraščiai 5mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Grafikos piešinyje pavaizduoti 6 skrandžio variantai

  Grafikos piešinyje pavaizduoti 6 skrandžio variantai, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Grafikos piešinyje pavaizduoti 6 skrandžio variantai. Viršuje priklijuota gelsva popieriaus juostelė su juodu atspausdintu užrašu: „WYTWÓRNIA PREŻROCY „STRAŻY KRESOWEJ“ / W WARSZAWIE. –  KIEROWNIK J. CIEŚLIŃSKI.“ Apačioje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su juodu rašalu įrašytu tekstu lenkų kalba: „Żołądek o pożywieniu vej dopiero  / po pewnym czasie“ (skrandis su maistu po tam tikro laiko). Stiklo pakraščiai 5 mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis. Viršutiniame kairiajame kampe ant aplikacijų susidūrimo užklijuotas gelsvo popieriaus apskritimas, kuriame juodu rašalu įrašyta: „3 h.“

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Akmeniniai strėlių antgaliai ir kirvukai

  Akmeniniai strėlių antgaliai ir kirvukai, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Šešiuose grafikos piešiniuose pavaizduoti akmeniniai strėlių antgaliai ir kirvukai. Viršuje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su spausdintu užrašu: „Pomoc Szkolna“ Spółka z ogr. odp. / Warszawa, Krak.-Przedm. 38, Tel. 217-16, 191-32.“ Apačioje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su juodu rašalu įrašytu tekstu lenkų kalba: „3857. Groty i topory przed- / historyczne. –“ (priešistoriniai strėlių antgaliai ir kirvukai). Kitoje pusėje persišviečia gotiško šrifto tekstas. Tikriausiai iliustracija buvo perfotografuota iš knygos. Stiklo pakraščiai buvo aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis (nuplyšusios).

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 m. gruodžio 16 d. Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Žmogus šalia brontozauro kaulo

  Žmogus šalia brontozauro kaulo, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Grafikos piešinyje pavaizduotas kostiumu vilkintis žmogus, stovintis šalia didžiulio statmenai pastatyto kaulo. Dešinėje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su spausdintu užrašu: „POMOC SZKOLNA“ SPÓŁKA Z OGR. ODP. / WARSZAWA, KRUCZA 19. TELEF. 191-32.“ Apačioje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su juodu rašalu įrašytu tekstu lotynų(?) kalba „Flemur Brontosaurusa“. Kitoje pusėje apačioje taip pat užklijuota gelsvo popieriaus juostelė su juodu rašalu rašytu tekstu lenkų kalba: „1711 / Udo Brontosaurusa 20 metr. gada Jury[...]“ (Šlaunikaulis brontozauro, 20 metrų ilgio driežo). Stiklo pakraščiai 4 mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Rodomi įrašai nuo 13081 iki 13092
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1100