Paieškos kriterijai:

 • Muziejus: Šilutės Hugo Šojaus muziejus
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Švėkšnos

  Švėkšnos "Saulės" gimnazijos vakaro koncerto programa

  Švėkšnos "Saulės" gimnazijos rengiamo 1937 m. gegužės mėn. 2 d. Veiviržėnuose vasaros koncerto programa. 1937-05-02

  Lietuvių kalba, 1 lapas.

 • Švėkšnos

  Švėkšnos "Saulės" gimnazijos vakaro Nepriklausomybės sukakčiai paminėti programa

  Švėkšnos "Saulės" gimnazijos vakaro, rengiamo 1938 m. vasario mėn. 16 d. Nepriklausomybės 20 metų sukakčiai paminėti, programa.Švėkšna, 1938-05-15

  Lietuvių kalba, 1 lapas.

 • Švėkšnos

  Švėkšnos "Saulės" privačios gimnazijos VIII-tos klasės mokinių rengiamo vakaro programa

  Švėkšnos "Saulės" privačios gimnazijos VIII-tos klasės mokinių rengiamo vakaro programa.

  Lietuvių kalba, 1 lapas

 • Laikraštis Lietuvos aidas

  Laikraštis Lietuvos aidas, 1918-02-19

  M. Kuktos spaustuvė

  Lietuvos aidas / redaktorius-leidėjas Antanas Smetona. - 1918-02-19, Nr. 22 (70), p. 4.

   

  Laikraštis įkurtas ir ėjo Lietuvos Tarybos iniciatyva. Jo steigėjas ir atsakingasis redaktorius buvo Antanas Smetona, tačiau faktiškai redagavo Petras Klimas. „Lietuvos aide“ dirbo ar bendradarbiavo Mykolas Biržiška, Juozapas Stankevičius, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Vincas Zajančkauskis, Peliksas Bugailiškis, Antanas Žmuidzinavičius. Gavus okupacinės vokiečių valdžios leidimą, laikraštis ėjo Vilniuje nuo 1917 m. rugsėjo 6 d. iki 1919 m. sausio 1 d., kai artėjant okupacinei bolševikų kariuomenei iš Vilniaus buvo priverstos pasitraukti Lietuvos Respublikos įstaigos. 1919–1928 m. vietoje „Lietuvos aido“ Kaune buvo leidžiamas laikraštis „Lietuva“.

  „Lietuvos aidas“ spausdino svarbiausius to meto vyriausybinius dokumentus, aktualius straipsnius, žinias iš viso pasaulio. Numerį su Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktu uždraudė leisti vokiečių cenzūra, bet jis buvo atspausdintas ir išplatintas slapta. Iš pradžių laikraštis ėjo du kartus per savaitę, po to tapo dienraščiu. Iš viso išleista 214 numerių. 

 • Laikraštis Jaunasis ūkininkas

  Laikraštis Jaunasis ūkininkas, 1938-03-10

  Viltis

  LAIKRAŠTIS

  Jaunasis ūkininkas, 1938-03-10, Nr. 9 (259), 8 p., iliustr., lietuvių k.

  Jaunasis ūkininkas – jaunųjų ūkininkų iliustruotas laikraštis, leistas 1932–1940 m. Kaune.

  Iki 1937 m. ėjo kaip laikraščio „Ūkininko patarėjas“ priedas, vėliau tapo savarankišku leidiniu. Leido Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga. Pirmasis numeris išėjo 1932 m. liepos 1m., ėjo kas dvi savaites. Nuo 1932 m. gruodžio tapo savaitiniu leidiniu, vėliau vėl keitė periodiškumą. Spausdino Spindulio spaustuvė, vėliau Vilties spaustuvė Kaune. Tiražas1938 m. – 82 000 egz.

   

   

 • Laikraštis Jaunasis ūkininkas

  Laikraštis Jaunasis ūkininkas, 1938 m.

  Viltis

  LAIKRAŠTIS

  Jaunasis ūkininkas, 1938 m., Nr. 8, 4 p., iliustr., lietuvių k.

  Jaunasis ūkininkas – jaunųjų ūkininkų iliustruotas laikraštis, leistas 1932–1940 m. Kaune.

  Iki 1937 m. ėjo kaip laikraščio „Ūkininko patarėjas“ priedas, vėliau tapo savarankišku leidiniu. Leido Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga. Pirmasis numeris išėjo 1932 m. liepos 1m., ėjo kas dvi savaites. Nuo 1932 m. gruodžio tapo savaitiniu leidiniu, vėliau vėl keitė periodiškumą. Spausdino Spindulio spaustuvė, vėliau Vilties spaustuvė Kaune. Tiražas1938 m. – 82 000 egz.

   

   

 • Pašto vokas
 • Pašto vokas
 • Pašto vokas
 • Gedimino pilis
 • Kėdė

  Kėdė, 1897 m.

  Tipiška XVII a. pab. - XVIII a lietuvininkų krašto kėdė.  Būdingas smuikinio tipo atlošas. Jis pagamintas pagal tokią technologiją: netaisyklingos trapecijos formos  lentinėje sėdynėje sukalamos keturios daugiakampės pagalinės kojos. Po sėdynės lenta įtvirtinamos dvi medinės juostos. Kėdės kojos perkalamos ne tik per sėdynę, bet ir per tas medines juostas, taip kėdė pasidaro dar tvirtesnė. Iš viršaus per sėdynės lentą perkaltas vientisos lentos, panašus į smuiką atlošas. Jis sėdynės apačioje sutvirtinamas mediniais kaiščiais. Viršutinėje atlošo dalyje - širdies formos išpjova. Manoma, kad taip patogiau paimti kėdę. Kėdės atloše nupiešti šokančių žmonių siluetai.

 • XX a. rašomasis stalas

  XX a. rašomasis stalas, XIX a. pab. – XX a. pr.

  Stalas yra pagamintas iš ąžuolo, puoštas medžio raižiniais. Stalo kraštuose, iš abiejų pusių, yra  išdrožinėtos žmogaus veido figūros. Stalo kojos ornamentuotos, imituoja gyvūnų letenas.

  1945-1946 m. rašomasis stalas stovėjo Šilutės rajono finansų skyriaus direktoriaus kabinete.

 • Rodomi įrašai nuo 1609 iki 1620
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 138