Paieškos kriterijai:

 • Muziejus: Utenos kraštotyros muziejus
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Juozas Žibas, Anykščių veltinių fabriko

  Juozas Žibas, Anykščių veltinių fabriko "Spartakas" darbo pirmūnas.

  Juozas Žibas, Anykščių veltinių fabriko "Spartako" darbo pirmūnas. Nuotrauka portretinė, fotografuota foto atelje.

 • Atsišaukimas

  Atsišaukimas

  Atsišaukimas. „Lietuvos fašistų valdžia kartu su Hitlerio agentais ginklus fašistiniams generolams – Ispanijos liaudies budeliams!“, išleistas 1936 m. lapkričio  mėn. Liaudies fronto komiteto. Spausdinta laikraštiniame popieriuje.

 • Utenos r. vykdomojo komiteto pirmininkas A. Urbonas 1967 m.

  Utenos r. vykdomojo komiteto pirmininkas A. Urbonas 1967 m., 1967 m.

  H. Adomavičius

  Utenos r. vykdomojo komiteto pirmininkas A. Urbonas 1967 m. LKP (Lietuvos komunistų partijos) XV suvažiavimo delegatas.

 • Atsišaukimas

  Atsišaukimas

  Atsišaukimas. „Į protestą prieš Ispanijos revoliucionierių kankinimą ir žudymą!“, išleistas 1934 m. lapkričio mėn. LKJS CK. Spausdinta laikraštiniame popieriuje.

 • Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 10 rublių, 1909 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 10 rublių, 1909 m., 1909 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 10 rublių, 1909 m.

  Av.: banknoto pakraščiu atspausdintas neryškiai raudonos spalvos rėmelis su užrašais  „10 РУБ“. Likusios banknoto dalies fonas žalsvas. Banknoto viršaus dešinėje juoda spalva atspausdinti jo serija su numeriu „ХЗ 212189“. Viršaus viduryje – įrėmintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo galvos – po karūnėlę. Virš erelio – karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturias gubernijų herbus. Kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Į šonus nuo erelio neryškiai raudona spalva atspausdinta po stilizuotą žiedą. Po kiekvienu žiedu atspausdintas kitoks nedidelis stilizuotas žiedas. Iš jo žemyn nuleista lauro šaka, didelis gėlės žiedas ir vingiuota juosta. Po šiais atvaizdais – medalionas su skaičiumi 10. Po juo atspausdintas viršumi žemyn pakabintas gėlės žiedas. Iš žiedo žemyn leidžiasi uogos, vaisiai ir daržovės. Po ereliu devyniomis eilutėmis nevienodo dydžio šriftu atspausdintas užrašas „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ  ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМЕНИВАЕТЪ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНIЯ СУММЫ (1 РУБЛЬ = 1/15 ИМПЕРIАЛА, СОДЕРЖИРЪ 17,424 ДОЛЕЙ ЧИЕТАГО ЗОЛОТА).“ Pirmoji užrašo eilutė išlenkta,  o kitos – horizontalios. Parašai, serija ir numeris atspausdinti juoda spalva. Po užrašu – banko valdytojo parašas. Po juo – banknoto serija su numeriu „X3 212189“ ir kasininko parašas. Parašai, serija ir numeris atspausdinti juoda spalva. Ant užrašo penktosios – devintosios eilučių ir valdytojo su kasininkų parašų neryškiai raudona spalva atspausdintas skaičius 10, aprėmintas neryškiai raudonos ir žalsvos spalvų ornamentais. Banknoto apačios kraštuose – po neryškiai raudona spalva atspausdintą skaičių 10, aprėmintą žalios ir neryškiai raudonos spalvų geometriniu ornamentu. Apačios viduryje – aprėminta data 1909. Atvaizdai ir užrašai, kurių spalva nenurodyta, atspausdinti žalai pilka spalva.

  Rev.: banknoto pakraščiu atspausdintas neryškiai raudonos spalvos geometrinių motyvų rėmelis. Į vidų nuo jo – neryškiai žalios spalvos rėmelis. Jo kampuose žalia spalva atspausdinta po pasvirusį skaičių 10. Banknoto viršaus viduryje – augalinių motyvų rėmelis, atspausdintas neryškia violetine spalva. Rėmelyje, žalios ir neryškiai raudonos spalvos lapų fone šešiolika horizontalių eilučių atspausdintas užrašas „1. РАЗМЕНЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ КРЕДИТНЫХЪ БИЛЕТОВЪ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВСЕМЪ ДОСТОЯНIЕМЪ ГОСУДАРСТАВА. 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ ИМЕЮТЪ ХОЖДЕНIЕ ВИ ВСЕЙ ИМПЕРIИ НАРАВНЕ СЪ ЗОЛОТОЮ МОНЕТОЮ. 3. ЗА ПОДДЕЛКУ КРЕДИТНЫХЪ БИЛЕТОВЪ ВИНОВНЫЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ЛИШЕНIЮ ВСЕХЪ ПРАВЪ СОСТОЯНIЯ И ССЫЛКЕ ВЪ КАТОРЖНУЮ РАБОТУ.“ Po užrašu – rudos spalvos geometrinio ornamento stačiakampis, su juoda spalva atspausdintu užrašu „10 · РУБ · 10“. Po šiuo užrašu – rudos spalvos audimo motyvų stačiakampis su melsvos ir neryškiai violetinės spalvų stilizuotais gėlių žiedais.

 • Bronė Gasienė, Užpalių kolūkio, Utenos r. agronomė 1967 m.

  Bronė Gasienė, Užpalių kolūkio, Utenos r. agronomė 1967 m., 1967 m.

  H. Adomavičius

  Bronė Gasienė, Užpalių kolūkio, Utenos r. agronomė, TSKP XXIII ir LKP XV suvažiavimų delegatė.

 • Atsišaukimas

  Atsišaukimas

  Atsišaukimas. Išleistas LKP (Kominterno sekcijos) gegužės švenčių proga. Jame raginama švęsti gegužės 1-ąją, išdėstomi reikalavimai, lozungai. Atspausdintas spausdinimo mašinėle.

 • Utenos trikotažo fabriko statyba Utenoje 1966 m.

  Utenos trikotažo fabriko statyba Utenoje 1966 m., 1966 m.

  Vytautas Kalasauskas

  Trikotažo fabriko statyba Utenoje 1966 m. Pirmame plane stovi statybos inžinierius H. Martinonis ( kairėje) ir direktorius V. Monstavičius, apžiūri brėžinį. Už jų statomas triaukštis pastatas, statybinis kranas.

 • Utenos trikotažo fabriko mezgimo cechas 1967 m.

  Utenos trikotažo fabriko mezgimo cechas 1967 m., 1967 m.

  H. Adomavičius

  Utenos trikotažo fabriko mezgimo cechas 1967 m. Didžiulės mezgimo mašinos, jas prižiūri mezgėjos. Ilgas cechas apšviestos neoninėmis lempomis.

 • Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 10 rublių, 1909 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 10 rublių, 1909 m., 1909 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 10 rublių, 1909 m.

  Av.: banknoto pakraščiu atspausdintas neryškiai raudonos spalvos rėmelis su užrašais „ 10 РУБ“. Likusios banknoto dalies fonas žalsvas. Banknoto viršaus dešinėje juoda spalva atspausdinti jo serija su numeriu „XX 527155“. Viršaus viduryje – ornamentu įrėmintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo  galvos – po karūnėlę. Virš erelio – karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. Kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Į šonus nuo erelio neryškiai raudona spalva atspausdinta po stilizuotą gėlės žiedą. Po kiekvienu žiedu atspausdintas kitoks nedidelis stilizuotas žiedas. Iš jo žemyn nuleista lauro šaka, didelis gėlės žiedas ir ir banguota juosta. Po šias atvaizdais – medalionas su skaičiumi 10. Po juo atspausdintas viršumi žemyn pakabintas gėlės žiedas. Iš žiedo žemyn leidžiasi uogos, vaisiai ir daržovės. Po ereliu devyniomis eilutėmis nevienodo dydžio šriftu atspausdintas užrašas „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ  ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМЕНИВАЕТЪ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНIЯ СУММЫ (1 РУБЛЬ = 1/15 ИМПЕРIАЛА, СОДЕРЖИТЪ 17,424 ДОЛЕЙ ЧИСТАГО ЗОЛОТА).“ Pirmoji užrašo eilutė išlenkta, o kitos – horizontalios. Po užrašu – banko valdytojo parašas. Po juo – banknoto serija su numeriu „XX 527155“ ir kasininko parašas. Parašai ir serija su numeriu atspausdinti juoda spalva. Ant užrašo penktosios – devintosios eilučių ir valdytojo su kasininku parašų neryškiai raudona spalva atspausdintas skaičius 10, aprėmintas neryškiai raudonos ir žalsvos spalvų ornamentu. Banknoto apačios kraštuose – po neryškiai raudona spalva atspausdintą skaičių 10, aprėmintą žalios ir neryškiai raudonos spalvų geometriniu ornamentu. Apačios viduryje – įrėminta data 1909. Atvaizdai ir užrašai, kurių spalva nenurodyta, atspausdinti žaliai pilka spalva.

  Rev.: banknoto pakraščiu atspausdintas neryškiai raudonos spalvos geometrinių motyvų rėmelis. Į vidų nuo jo – neryškiai žalios spalvos rėmelis. Jo kampuose – po žalia spalva atspausdintą pasvirusį skaičių 10. Banknoto viršutinėje dalyje – augalinių motyvų rėmelis, atspausdintas neryškiai violetine spalva. Rėmelyje, žalios ir neryškiai raudonos spalvų lapų fone šešiolika horizontalių eilučių baltomis raidėmis atspausdintas užrašas „1.  РАЗМЕНЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ КРЕДИТНЫХЪ БИЛЕТОВЪ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВСЕМЪ ДОСТОЯНIЕМЪ ГОСУДАРСТВА. 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ ИМЕЮТЪ ХОЖДЕНIЕ ВО ВСЕЙ ИМПЕРIИ НАРАВНЕ СЪ ЗОЛОТОЮ МОНЕТОЮ. 3. ЗА ПОДДЕЛКУ КРЕДИТНЫХЪ БИЛЕТОВЪ ВИНОВНЫЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ЛИШЕНIЮ ВСЕХЪ ПРАВЪ СОСТОЯНIЯ И ССЫЛКЕ ВЪ КАТОРЖНУЮ РАБОТУ.“Po užrašu – rudos spalvos geometrinio ornamento stačiakampis su juoda spalva atspausdintu užrašu „10 · РУБ · 10“. Po šiuo užrašu – rudos spalvos audimo motyvų stačiakampis su melsvos ir neryškiai violetinės spalvų stilizuotais gėlių žiedais.

 • Utenos trikotažo fabriko sukirpimo cechas 1967 m.

  Utenos trikotažo fabriko sukirpimo cechas 1967 m., 1967 m.

  H. Adomavičius

  Utenos trikotažo fabriko sukirpimo cechas 1967 m.Kdeturiomis eilėmis už stalų sėdi moterys dirba, kai kur stovi pavieniai vyrai.. Didelė patalpa apšviesta dienos šviesos lempomis.

 • Atsišaukimas

  Atsišaukimas

  Atsišaukimas. „Į darbininkų, darbo valstiečių ir bedarbių jaunimą!“, išleistas LKJS centro komiteto. Jame raginama protestuoti prieš algų sumažinimą jauniems darbininkams, prieš revoliucinių organizacijų persekiojimą, prieš fašistinę reakciją. Spausdinta laikraštiniame popieriuje vienoje lapo pusėje.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 394