Paieškos kriterijai:

 • Muziejus: Utenos kraštotyros muziejus
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Nutarimas

  Nutarimas, 1909 m.

  Nutarimas Čekonių kaimo, Debeikių valsčiaus valstiečių sueigos, kuri tvirtina, kad valstietis Juozapas Klimašauskas Čekonių kaime turi 9 dešimtines žemės ir jam pripažįstamos lygios teisės su kitais kaimo valstiečiais. Dokumentas patvirtintas Debeikių viršaičio ir raštininko parašais ir antspaudu. Antrame lape dokumentas patvirtintas papildomai viršaičio parašu ir antspaudu ir trijų liudininkų parašais.

 • Žemės atsisakymo dokumentas

  Žemės atsisakymo dokumentas, 1897 m.

  Dokumentas surašytas 1897 m. vasario 14 d. Utenos valsčiaus Mockėnų kaimo valstiečio Adomo Vilūno, Konstantino, kuris savo žemę perleidžia broliui. Patvirtintas valsčiaus viršaičio, raštvedžio parašais ir Utenos valsčiaus valdybos antspaudu.

 • Žemės perdavimo dokumentas

  Žemės perdavimo dokumentas, 1902 m.

  Žemės perdavimo dokumentas rašytas 1902 m. gruodžio 31 d. Kauno gubernijos Valstiečių reikalų komisijos dėl 20 1/2  dešimtinės Vitenbergų žemės sklypo perdavimo bežemiams valstiečiams Jonui ir Nikiforui Semionovams. Tekstas rusų kalba..

 • Ūkio perdavimo aktas

  Ūkio perdavimo aktas, 1902 m.

  Ūkio perdavimo aktas, kuriuo 1902 m. vasario 7 d. Utenos valsčiaus, Maneičių kaimo valstietis Adomas Mikaila, Tado, savo broliui Petrui Mikailai perleidžia žemę, su pastatais, gyvu ir negyvu inventoriumi. Tvirtina Utenos valsčiaus viršaitis Martinėnas. Yra Utenos valsčiaus antspaudas, priklijuoti trys žyminiai ženklai. Tekstas rusų kalba.

 • Turto pripažinimo aktas

  Turto pripažinimo aktas, 1892 m.

  Dokumentas išduotas 1892 m. Rakauskui Ignui, gyv. Mockėnų k., Ukmergės apskr., kuriuo jam pripažįstamas ir patvirtinamas žemės sklypas. Yra priklijuotas žyminis ženklas, pabaigoje antspaudas.

 • Vekselis

  Vekselis, 1899 m.

  Išduotas 1899 m. sausio 19 d. Anicetui Budrevičiui, kad iš jo pasiskolinta 200 rublių. Tekstas rusų kalba.

 • Vekselis

  Vekselis, 1907 m.

  Vekselis 30 rublių vertės. Jonas Jakšys paskolina minėtą sumą Vyžuonų miestelio gyventojai Uršulei Gučienei. Pasirašyta liudininko ir Vyžuonų valsčiaus viršaičio, pridėtas antspaudas. Antroje pusėje yra 1907, 1908 ,1909 bei 1910 metų įrašai apie skolos grąžinimą Jonui Jakšiui.

 • Raštas

  Raštas, 1912 m.

  Raštas, kuriuo 1912 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus Žemės banko valdyba praneša, kad, užstačius Kušnieriūnų dvarą, Michalinai Kybartienei skiriama 7000 rublių paskola. Tekstas rusų kalba.

 • Pakvitavimas

  Pakvitavimas, 1883 m.

  Pakvitavimu pažymima, kad ponia Kybartienė 1883 m. kovo 4 d. Ignoto Kutkos įgaliotiniui N. Namikui grąžino 100 rublių skolą. Patvirtintas Užpalių valsčiaus viršaičio A. Ubarevičiaus antspaudu ir parašu. Tekstas rusų kalba.

 • Aktas

  Aktas, 1915 m.

  Turto aprašymo aktas Užpalių valsčiaus Višniovkos vienkiemio valstiečio Boleslovo Stasiškio, Antano, surašytas 1915 m. liepos 24 d. Patvirtintas Užpalių valsčiaus viršaičio Sirvydžio ir liudininkų. Pridėtas Užpalių valsčiaus valdybos antspaudas.

 • Turto aprašymas

  Turto aprašymas, 1915 m.

  Turto aprašymas padarytas 1915 m. liepos 30 d. Antalieptės viršaičio Kuzmos Rapolo Petrulionio, gyvenusio Antandrajos kaime, prašymu. Aprašymas padarytas remiantis 1914 m. spalio 2 d. aplinkraščiu Nr. 7414. Tekstas rusų kalba.

 • Turto aprašymas

  Turto aprašymas, 1915 m.

  Turto aprašas. 1915 m. birželio 25 d. Lipskio seniūnijos (Debeikių vlsč., Ukmergės apskr., Kauno gub.) seniūnas Jurgis Biržietis su pakviestais liudininkais aprašo ir įvertina Debeikių valsčiaus Vaitkūnų kaimo valstiečio Jurgio Kerpiškio, Adomo, turtą 797 rublių suma. Tekstas rusų kalba.

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 36
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 395