Paieškos kriterijai:

 • Muziejus: Utenos kraštotyros muziejus
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m., 1905 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m.

  Av.: augalinių motyvų rėmelis žalsvo ornamento fone, atspausdintas neryškiomis raudona, mėlyna, violetine, žalia ir pilka spalvomis. Rėmelio apatiniuose kampuose juoda ir neryškiai raudona spalvomis atspausdinta po pasvirusį skaičių 3.Rėmelio apačios viduryje – įrėminta data 1905. Banknoto kairės viršuje ir dešinės apačioje juoda spalva atspausdinti jo serija ir numeris „БС 509955“. Rėmelio vidurio viršuje juoda spalva banguotai atspausdintas užrašas ‚ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ“. Po šiuo užrašu banknoto centre neryškiai raudona spalva atspausdinti didelis skaičius 3 ir augalinis ornamentas. Juoda spalva atspausdinti augalinis ornamentas ir užrašas penkiomis horizontaliomis eilutėmis „ТРИ РУБЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМЕНИВАЕТЪ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНIЯ СУММЫ (1 РУБЛЬ= 1/15 ИМПЕРIАЛА, СОДЕРЖИТЪ 17,424 ДОЛЕЙ ЧИСТАГО ЗОЛОТА).“ Užrašo pirmosios eilutės šriftas daug didesnis už kitų. Po užrašo penktos eilutės šonais ir dalinai į šonus nuo jų – banko valdytojo ir kasininko parašai. Į kairę nuo užrašo pirmos – ketvirtos eilučių juoda spalva atspausdintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo galvos – po karūnėlę. Virš erelio – karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. Kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje –skeptrą. Į dešinę nuo užrašo pirmos – ketvirtos eilučių juoda spalva atspausdinta monograma – rusiška raidė H su karūna virš jos ir romėnišku skaičiumi II po ja.

  Rev.: banknoto šonuose – po didelė žalsvos spalvos skaičių 3, aprėmintą rausvos ir melsvos spalvų ornamentais. Banknoto vidurio viršuje juoda spalva atspausdintas dvigalvis erelis. virš kiekvienos jo galvos – po  karūnėlę. Virš erelio – karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Po ereliu raudonai rudame fone žalia, rausva ir mėlyna spalvomis atspausdinta stilizuota gėlė. Ant jos baltomis raidėmis vienuolika eilučių atspausdintas užrašas „1. Разменъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ на золотую монету обеспечивается всемъ достоянiемъ Государства. 2. Государственные кредитные билеты имеютъ хождение во всей Имперiи наравне съ золотою монетаю. 3. За подделку кредитныхъ билетовъ виновные подвергаются лишенiю всехъ правъ состоянiя и ссылке въ каторжную работу.“

 • Pranešimas, skaitytas S. Paliūno 1943 m. sausio 15d. Utenos apskrities pradinių mokyklų mokytojų kanferencijoje

  Pranešimas, skaitytas S. Paliūno 1943 m. sausio 15d. Utenos apskrities pradinių mokyklų mokytojų kanferencijoje

  Utenos „Aušros“ pradžios mokyklos vedėjo S. Paliūno pranešimas, skaitytas  1943 m. sausio 15d. Utenos apskrities pradinių mokyklų mokytojų kanferencijoje. Sunumeruota 14 lapų. Rašyta violetiniu rašalu vienoje lapo pusėje.

 • Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m., 1905 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m.

  Av.: augalinių motyvų rėmelis žalsvo ornamento fone, atspausdintas neryškiomis raudona, mėlyna, violetine, žalia ir pilka spalvomis. Rėmelio apatiniuose kampuose juoda ir neryškiai raudona spalvomis atspausdinta po pasvirusį skaičių 3. Rėmelio apačios viduryje – įrėminta data 1905. Banknoto kairės viršuje ir dešinės apačioje juoda spalva atspausdinti banknoto serija ir numeris „P K 330593“. Rėmelio vidurio viršuje – juoda spalva banguotai atspausdintas užrašas „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ“. Po šiuo užrašu banknoto centre neryškiai raudona spalva atspausdinti didelis skaičius 3 ir augalinis ornamentas. Juoda spalva atspausdinti augalinis ornamentas ir užrašas penkiomis horizontaliomis eilutėmis „ТРИ РУБЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМЕНИВАЕТЪ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНIЯ СУММЫ (1 РУБЛЬ = 1/15 ИМПЕРIАЛА, СОДРЖИТЪ 17,424 ДОЛЕЙ ЧИСТАГО ЗОЛОТА).“ Užrašo pirmosios eilutės šriftas daug didesnis už kitų. Po penktos eilutės šonais ir dalinai į šonus nuo jų – banko valdytojo ir kasininko parašai. Į kairę nuo užrašo antros – ketvirtos eilučių juoda spalva atspausdintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo galvos – po karūnėlę. Virš erelio – karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. Kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Į dešinę nuo užrašo juoda spalva atspausdinta monograma – rusiška raidė H su karūna virš jos ir romėnišku skaičiumi II po ja.

  Rev.: banknoto šonuose – po didelį žalsvos spalvos skaičių 3, aprėmintą rausvos ir melsvos spalvų ornamentais. Banknoto vidurio viršuje juoda spalva atspausdintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo galvos – po karūnėlę. Virš erelio 2 karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. Kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Po ereliu raudinai rudame fone žalia, rausva ir mėlyna spalvomis atspausdinta stilizuota gėlė. Ant jos baltomis raidėmis vienuolika eilučių atspausdintas užrašas „1. Разменъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ на золотую монету обеспечивается всемъ достоянiемъ Государства. 2. Государственные кредитные билеты имеютъ хождение по всей Имперiи наравне съ золотою монетаю. 3. За подделку кредитныхъ билетовъ виновные подвергаются лишенiю всехъ правъ состоянiя и ссылке въ каторжную работу.“

 • "Stalino keliu" kolūkio (Utenos rajono) kiaulių šėrikė Leokadija Janaščiuvienė 1954 metais., 1954 m.

  'Stalino keliu" kolūkio (Utenos rajono) kiaulių šėrikė Leokadija Janaščiuvienė 1954 metais.Pirmame plane motininė kiaulė, prie jos su chalatu stovi šėrikė. Fone matosi mediniai ir mūriniai pastatai.

 • Utenos sviesto gamyklos darbininkai 1954 metais.

  Utenos sviesto gamyklos darbininkai 1954 metais., 1954 m.

  Utenos sviesto gamyklos darbininkai 1954 metais. Du vyrai su baltais chalatais Zajančkauskas ir Ramelis gamina sūrius.

 • Utenos sviesto gamyklos darbininkai 1954 metais.

  Utenos sviesto gamyklos darbininkai 1954 metais., 1954 m.

  Utenos sviestodamyklos darbininaki 1954 metais. Du vyrai  su baltais chalatais Zajančkauskas ir Ramelis gamina varškę.

 • Utenos vaikų darželio auklėtiniai miego metu apie 1954 metus.

  Utenos vaikų darželio auklėtiniai miego metu apie 1954 metus., ~1954 m.

  Utenos vaikų darželio auklėtiniai miego metu apie 1954 metus. Kambaryje viena šalia kitos stovi lovytės, jose miega vaikai.

 • Utenos sviesto gamyklos darbininkai 1954 metais.

  Utenos sviesto gamyklos darbininkai 1954 metais., 1954 m.

  Utenos sviesto gamyklos darbininkai 1954 m. lapkričio mėn. Du vyrai Zajančkauskas ir Ramelis su baltais chalatais gamina kazeiną.

 • Utenos rajono promkombinato stalių dirbtuvė 1954 metais.

  Utenos rajono promkombinato stalių dirbtuvė 1954 metais., 1954 m.

  Utenos rajonopromkombinato stalių dirbtuvė. Du vyrai Bagočiūnas (dešinėje) ir Eduardas Giruckas gamina medines spintas. Šlifuoja spintų duris.

 • Utenos vaikų lopšelio auklėtiniai su auklėtojomis 1954 metais.

  Utenos vaikų lopšelio auklėtiniai su auklėtojomis 1954 metais., 1954 m.

  Utenos vaikų lopšelio auklėtiniai su auklėtojomis 1954 m. gegužės mėn. Vaikai sėdi už stalų, žaidžia. Prie jų palinkusios dvi auklėtojos, apsirengusios baltais chalatais.

 • Utenos vaikų darželio auklėtiniai su auklėtojomis apie 1954 metus.

  Utenos vaikų darželio auklėtiniai su auklėtojomis apie 1954 metus., ~1954 m.

  Utenos vaikų darželio auklėtiniai su auklėtojomis apie 1954 metus. Centre dauguma vaikų sėdi ant suoliukų, kiti stovi. Prie jų stovi dvi auklėtojos.

 • Programa „Aušros“ pradžios mokyklos rengiamo minėjimo

  Programa „Aušros“ pradžios mokyklos rengiamo minėjimo

  Programa „Aušros“ pradžios mokyklos rengiamo minėjimo V. Kudirkai ir kariuomenei pagerbti. 1939 m. lapkričio 25 d. Surašyta juodu rašalu ranka ant languoto popieriaus.

 • Rodomi įrašai nuo 2377 iki 2388
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 212