Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Personalinis antspaudas

  Personalinis antspaudas, XVIII a.

  Herbinis antspaudas įspaustas rausvame lake. Ovaliame vaizdulyje herbas. Jo skydas vienalaukis. Jame šalmuota riterio galva, profiliu į kairę. Virš jos kardas. Virš skydo grotelinis šalmas su nenustatyto rango karūna ir trim stručio plunksnom. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės, kurioje po šiuo antspaudu ranka įrašyta: „Zebr".

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Antspaudas su Dimšų giminės herbu

  Antspaudas su Dimšų giminės herbu, XVIII a.

  Herbinis personalinis antspaudas, įspaustas juodame lake. Stačiakampyje vaizdulyje neryškiai atsispaudęs herbas. Jo skydas renesansinės formos. Virš skydo – eilinio bajoro karūna. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės, kurioje virš šio antspaudo ranka įrašyta: „Ineg". Po antspaudu: „Dymsza".

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Personalinis antspaudas

  Personalinis antspaudas, XVIII a.

  Herbinis antspaudas įspaustas rausvame lake. Stačiakampyje vaizdulyje Brodičo herbas (b atmaina). Jo skydas britaniškos formos, vienalaukis. Jame trys galais sujngti lotyniškieji Kryžiai. Virš skydo grotelinis šalmas anfas, papuoštas eilinio bajoro karūna ir trim stručio plunksnom. Jų šonuose inicialai: „M - S". Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės, kurioje virš šio antspaudo ranka įrašyta: „Brochwicz". Herbų atmainų lentelėse šis herbas įvardintas: „Brodic".

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Personalinis antspaudas

  Personalinis antspaudas, XVIII a.

  Herbinis antspaudas įspaustas rausvame lake. Stačiakampyje vaizdulyje herbas. Jo skydas renesansinės formos, vienalaukis. Jame Žiedas ir trys riteriškieji Kryžiai jame. Virš skydo grotelinis šalmas profiliu, papuoštas šalmo karūnėle ir Ranka su pakeltu kalaviju. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės.

  Aprašė Linas Bubnelis
 • Personalinis antspaudas

  Personalinis antspaudas, XVIII a.

  Herbinis antspaudas įspaustas rausvame lake. Ovaliame vaizdulyje Larysos herbas. Jo skydas stačiakampio formos. Virš skydo šalmo karūnėlė ir trys stručio plunksnos. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės, kurioje virš šio antspaudo ranka įrašyta: „Laryssa".

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Antspaudas su Lopatų giminės herbu

  Antspaudas su Lopatų giminės herbu, XVIII a.

  Herbinis personalinis antspaudas įspaustas rausvame lake. Ovaliame vaizdulyje Lopatų giminės herbas. Jo skydas prancūziškos – rusiškos formos, vienalaukis. Jame dvi sukryžiuotos Kabės. Virš skydo grotelinis šalmas anfas, šalmo karūnėlė ir trys stručio plunksnos. Jų šonuose inicialai: „M -L". Už skydo kariniai atributai. Iš kairės pusės herbo skydą laiko šarvuotas riteris. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės, kurioje po šiuo antspaudu ranka įrašyta: „Lopatta". Herbo pavadinimas kilęs iš pavardės. Toks herbas LDK žinomas nuo XVI a. Čia jį naudojo Bykovskių, Lopotų, Lopatų ir Lopatynskių giminės.

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Antspaudas su Geištorų giminės herbu

  Antspaudas su Geištorų giminės herbu, XVIII a.

  Herbinis personalinis antspaudas įspaustas rausvame lake. Ovaliame vaizdulyje Giejštorų herbas. Jo skydas šveicariškos formos, vienalaukis. Jame sukryžiuota perskelta Strėlė, smaigaliu žemyn. Jos galuose keturios šešiakampės Žvaigždės. Virš skydo šalmo karūnėlė ir trys stručio plunksnos. Po skydu kabo du ordinai. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės, kurioje po šiuo antspaudu ranka įrašyta: „Giejsztor" ir „Węckiewicz". Abi šios giminės LDK žinomos nuo XVII a. Giejštorų – Kauno paviete, Venskevičių – Kauno ir Naugarduko pavietuose bei Žemaitijos seniūnijoje.

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Antspaudas su Kučkuryškių ir (?) giminės herbais

  Antspaudas su Kučkuryškių ir (?) giminės herbais, XIX a.

  Herbinis personalinis antspaudas įspaustas baltame popieriuje. Ovalaus vaizdulio reljefas iškilus. Jame du herbai. Dešiniojo herbo skydas renesansinės formos, vienalaukis. Jame Pusmėnulis, ragais aukštyn. Virš jo trys sukryžiuotos perskeltų Strėlių dalys. Virš skydo hercogų vainikas. Kairiojo herbo skydas renesansinės formos, vienalaukis. Jame Kalavijas, smaigaliu žemyn. Aplink jo rankeną keturi Pusmėnuliai. Virš skydo kunigaikštiškoji kepurė. Vaizdulio apačioje įrašas: KUCZKURYSZKI. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės.

  Aprašė Linas Bubnelis
 • Antspaudas su Masalskių giminės herbu

  Antspaudas su Masalskių giminės herbu, XVIII a.

  Herbinis personalinis antspaudas įspaustas rausvame lake. Stačiakampyje vaizdulyje Masalskių herbas. Jo skydas prancūziškos – rusiškos formos, vienalaukis. Jame inicialas M ir lotyniškasis Kružius virš jo. Virš skydo grotelinis šalmas anfas. Virš jo kunigaikštiškoji kepurė. Skydas ant mantijos. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės, kurioje virš šio antspaudo ranka įrašyta: „Massalski". Po antspaudu: „Massalski".

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Citrina

  Citrina, 1978 m.

  Sigitas Prancuitis

  Natiurmortas. Apačioje per vidurį šviesiai mėlyname fone ant baltai mėlynai dryžuota staltiese užtiesto stalo pavaizduota deformuoto piešinio lėkštė. Joje guli pusiau perpjauta citrina ir
  nulupta jos žievelė. Viršutinėje paveikslo dalyje eina nutrūkstanti siaura horizontali juoda juosta. Ją kerta nulupta citrinos žievės juostelė, kabanti ore virš lėkštės. Koloritas žydrai mėlynai baltai gelsvas.
  Signatūra įstrižai apatiniojo dešiniojo kampo baltais dažais:
  Prancuitis S. 78

  Aprašė Nijolė Nevčesauskienė

 • Elegija III.

  Elegija III., 1978–1979 m.

  Taida Balčiūnaitė
 • Elegija III.

  Elegija III., 1978–1979 m.

  Taida Balčiūnaitė
 • Rodomi įrašai nuo 336289 iki 336300
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: