Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Sveikinimas. Kiprui Petrauskui 60-čio proga

  Sveikinimas. Kiprui Petrauskui 60-čio proga, 1945-12-16

  Sveikinimas, vatmanas, akvarelė, tušas. Solistą Kiprą Petrauską jo 60-čio proga sveikina mažas Vilniaus lėlių teatras. Antrame lape išrašytas Aitvaro dainos tekstas iš Vilniaus lėlių teatro repertuaro. 1945-12-16.

 • Knyga. „Pratjekabuda. Rytų pasakos“

  Knyga. „Pratjekabuda. Rytų pasakos“, 1913 m.

  Vincas Krėvė-Mickevičius

  Knyga. Krėvė Vincas, „Pratjekabuda. Rytų pasakos“. Vilnius: „Petro ofsetas“, 2008. Knygą parengė: Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus, 200 psl: iliustr.

 • Diplomas. I-ojo laipsnio

  Diplomas. I-ojo laipsnio, XX a. 8 deš.

  Lietuvos TSR Lengvosios pramonės ministerija ir Tekstilės ir lengvosios pramonės darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinis komitetas apdovanoja I-ojo laipsnio diplomu „Masčio“ trikotažo fabriko darbuotoją Z. Norvaišą už geriausią operatoriaus darbą, kuriant mėgėjiškus kino filmus.

  Diplomas iš fotografo, pedagogo, kino mėgėjų draugijos nario Zenono Norvaišo, gyvenusio Telšiuose, archyvo.

 • Žąsies kortelė Nr. 103749

  Žąsies kortelė Nr. 103749, XX a. 7 deš.

  Nespalvota, horizontalaus formato, baltais pakraščiais ir lygiais kraštais nuotrauka. Apie 1935–1937 m. Kaune išleistos ir Lietuvos istorijos-revoliucijos muziejuje saugotos Žąsies kortelės-kvito Nr. 103749 fotografinė kopija, pagaminta Kretingos kraštotyros muziejaus ekspozicijai.

  Nugarinėje pusėje pieštuku įrašyta Kretingos kraštotyros muziejaus direktoriaus pastaba: „Pasaulinės ekonominės krizės rezultate, Lietuva / neteko užsienio rinkos. 1935–1937 m. buržuazinė Lietuvos / Vyriausybė į[vedė] privalomą žąsies [pir]kimą visiems valsty- / binių įstaig[ų] [ta]rnautojams // Nuotraukoje: kortelė – kvitas, kurį valstietis įteikdavo / kiekvienam valstybinės įstaigos tarnautojui – žąsies pirkėjui“. Žemiau, kairėje pusėje, atspaustas violetinės spalvos atspaudas su įrašu lietuvių ir rusų kalbomis: „Valstybinis LTSR / Istorijos-Revoliucijos Muziejus / NEG. Nr. 3983“.   

  Žąsies kortelė – specifinis vertybinis popierius, išduotas Lietuvos valstybės apie 1935–1937 m. ir liudijantis apie valstybės tarnautojo atliktą prievolę nupirkti iš ūkininko žąsį. Ši prievolė buvo įvesta po to, kai nacistinė Vokietija, keršydama Lietuvai už tai, kad joje buvo nuteisti antivalstybinę veiklą vykdę Klaipėdos krašto naciai, atsisakė supirkti iš Lietuvos ūkininkų iš anksto užsakytas užauginti žąsis. Tada visiems tarnautojams, priklausomai nuo jų kategorijos, vyriausybė įvedė privalomą prievolę nupirkti vieną ar kelias žąsis. Kortelę iš ūkininko tarnautojas gaudavo kartu su nupirkta žąsimi.

 • Žąsies kortelė Nr. 103749

  Žąsies kortelė Nr. 103749, XX a. 7 deš.

  Nespalvota, horizontalaus formato, baltais pakraščiais ir lygiais kraštais nuotrauka. Apie 1935–1937 m. Kaune išleistos ir Lietuvos istorijos-revoliucijos muziejuje saugotos Žąsies kortelės-kvito Nr. 103749 fotografinė kopija, pagaminta Kretingos kraštotyros muziejaus ekspozicijai.

  Nugarinėje pusėje pieštuku įrašyta Lietuvos valstybinio istorijos-revoliucijos muziejaus darbuotojo pastaba: „Pasaulinės ekonominės krizės rezultate, / Lietuva neteko užsienio rinkų. Norėdama / nors dalį žemės ūkio produktų realizuoti / vietoje, fašistinė Lietuvos vyriausybė / 1935–1937 m. įvedė privalomą žąsų / pirkimą visiems valstyb. įstaigų / tarnautojams. // Nuotr.: Kortelė – kvitas, kurį / valstiečiai įteikdavo kiekvienam / žąsies pirkėjui“. Žemiau, kairėje pusėje, atspaustas violetinės spalvos atspaudas su įrašu lietuvių ir rusų kalbomis: „Valstybinis LTSR / Istorijos-Revoliucijos Muziejus / NEG. Nr. 3983“.   

  Žąsies kortelė – specifinis vertybinis popierius, išduotas Lietuvos valstybės apie 1935–1937 m. ir liudijantis apie valstybės tarnautojo atliktą prievolę nupirkti iš ūkininko žąsį. Ši prievolė buvo įvesta po to, kai nacistinė Vokietija, keršydama Lietuvai už tai, kad joje buvo nuteisti antivalstybinę veiklą vykdę Klaipėdos krašto naciai, atsisakė supirkti iš Lietuvos ūkininkų iš anksto užsakytas užauginti žąsis. Tada visiems tarnautojams, priklausomai nuo jų kategorijos, vyriausybė įvedė privalomą prievolę nupirkti vieną ar kelias žąsis. Kortelę iš ūkininko tarnautojas gaudavo kartu su nupirkta žąsimi.

 • Knyga. Našlaičių eglutė

  Knyga. Našlaičių eglutė, 1984 m.

  Liudvika Didžiulienė-Žmona
 • Knyga. Našlaičių eglutė

  Knyga. Našlaičių eglutė, 1984 m.

  Liudvika Didžiulienė-Žmona
 • Knyga. Žvaigždučių eglutė
 • Gedimino pilies kalnas

  Gedimino pilies kalnas, 1956 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, horizontalaus formato, siužetinė, karpytais kraštais nuotrauka iš Stefanijos Kviklytės-Guobužienės (1934-09-23 – 2002-12-26) šeimos albumo. Pirmame plane nufotografuotas Vilniaus Gedimino pilies kalnas, o viršuje dešinėje apskritime įkomponuotas jauno vaikino Gvido portretas. Nugarėlėje įrašyta: „Apsilankymo Nimerzatėje / proga 1956.II.5 d / – Stefai /  atminčiai! / Gvidas / 1956.II.5. / Nemirzatė“

 • Knyga. Instrukcija vietovardžių rinkėjams
 • Knyga. Sauliukas mokinys

  Knyga. Sauliukas mokinys, 1958 m.

  Birutė Kučinskaitė-Ambrozaitienė
 • Knyga. Žvaigždučių eglutė
 • Rodomi įrašai nuo 524713 iki 524724
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: