Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai

  Iliustracija V. Dalio jumoristinei apysakai "Christiano Christianovičiaus Violdamuros ir jo šuns Aršeto nuotykiai", 1842 m.

  Sapožnikovas

  51 oforto seriją išraižė žymus rusų dailininkas - savamokslis Andrėjus Petrovičius Sapožnikovas (1795 - 1855 03 17), neeilinė figūra rusų dailės istorijoje. Tikrasis Valstybės patarėjas, inžinierinį išsilavinimą įgijęs kariškis, rado laiko ir savo meniniams polinkiams lavinti bei kurti (lankė dailės akademijos piešimo klases) . Nuo 1830 vadovavo meninių leidinių leidybai, 1834 sudarė piešimo pradmenų kursą studentams, nuo 1844 užėmė vyriausiojo braižybos ir piešimo egzaminų vadovo pareigas karo mokyklose, Imperatoriškosios dailės akademijos Sankt Peterburge garbės narys. Sukūrė iliustracijas Krylovo pasakėčioms, prisidėjo kuriant Rusijos armijos gvardiečių kostiumus, iliustravo zoologijos atlasą, kūrė pavienes litografijas, ofortus.
  Tai išties unikalūs atspaudai, nes pagal šio dailininko piešinius rašytojas Vladimiras Dalis jau vėliau sukūrė apysaką, kurią pavadino „Kristijano Kristijanovičiaus Violdamuro bei jo šuns Aršeto nuotykiai”. Serija buvo atspausta 1844 metais Sankt Peterburge garsaus spaustuvininko K. Žernakovo spaustuvėje ir tapo bibliografine retenybe.
  LDM saugoma tik dalis viso komplekto - 30 estampų, sukurtų 1842 metais.
  Dailininkas savo satyrinio pobūdžio ofortais demonstruoja puikų technikos išmanymą, gero piešinio pagrindus, taip pat individualų braižą. Serija skirta išjuokti garbėtroško dykinėtojo, įsivaizduojančio esant nepranokstamu muzikos virtuozu, sudėtingą gyvenimą bei liūdną pabaigą. Kartu šie estampai šiltai ir su jumoru iliustruoja peterburgo gyventojų buitį, perteikia tipišką gubernijos kasdienybės šurmulį.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Rodomi įrašai nuo 428617 iki 428628
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: