Detali paieška

 

 •      

  Antanina Butrimienė (g. 1904)

 •      

  A. Buturlin

 •      

  Tadas Butvidas

 •      

  Algimantas Butvila (1943-05-25–2014-05-20)

 •      

  Vladislovas Butvila (1891–1961)

 •      

  Danielius Butvilas (1612–1682-01-10)

 •      

  Tadeušas Butvilas

 •      

  Vytautas Butvilas-Mažylis (g. 1957)

 •      

  Butvilovskis

 •      

  Johann Buxtorf (1564–1629)

 •      

  Jonas Bužinskis

 •      

  Konstantinas Bužinskis

 •      

  Mieczyslaw Brzezinski

 •      

  Konstantinas Kazimieras Bžostovskis (1644–1722)

 •      

  Mykolas Bžostovskis

 •      

  Povilas Ksaveras Bžostovskis (1739–1827)

 •      

  Feliksas Bžozovskis (1836–1892)

 •      

  Jaroslavas Bžozovskis

 •      

  Moretto da Brescia (1498-12-22–1554)

 •      

  Jean de Bosschère (1878-07-05–1953-01-17)

 •      

  Charles Louis de Montesquieu (1689-01-18–1755-02-10)

 •      

  Monika Dekaminavičiūtė-Bakšienė (~1891–?)

 •      

  Auguste Gaspard Louis Desnoyers (1779–1857)

 •      

  Giotto di Bondone (~1267–1337-01-08)

 •      

  Issay Dobrowen (1891-02-27–1953-12-09)

 •      

  Jean Duplessis-Bertaux (1750–1818)

 •      

  Albinas Elskus (1926-08-24–2007-02-08)

 •      

  Fra Bartolommeo (1472-03-28–1517-10-06)

 •      

  Giorgione (1477–1510)

 •      

  Diana Romualda Glemžaitė (1926–1949-11-14)

 •      

  François Gérard (1770–1837)

 •      

  Teodoras Gudenas (1802-08-15–1880-04-12)

 •      

  Paweł Jasienica (1909–1970)

 •      

  Ona Jašinauskienė (1921–2015)

 •      

  Pranas Juodis (?–1964)

 •      

  Georgij Jurenev (1891-04-21–1963-12-06)

 •      

  Kazimiera Kymantaitė (1909-06-29–1999-05-21)

 •      

  Juozas Levinsonas-Benari (1890-01-01–?)

 •      

  Janė Naruševičienė (1948-08-07–2016-02-28)

 •      

  Salomėja Nėris (1904-11-07–1945-07-07)

 •      

  George Orwell (1903–1950)

 •      

  Domininka Petrauskienė (1913–2012 ?)

 •      

  Ludvík Podéšť (1921–1968)

 •      

  Antonio Pollaiuolo (~1432–1498)

 •      

  Piero Pollaiuolo (~1441–~1496)

 •      

  Martin Schongauer (~1430–1491-02-02)

 •      

  Pearl Sydenstricker Buck (1892-06-26–1973-03-06)

 •      

  Elena Skačkauskienė (1924–2012)

 •      

  Stasė Stundytė-Budrienė (1898–1982)

 •      

  Seraja Szapszał (1873–1961)

 •      

  Serafim Tulikov (1914–2004)

 •      

  Adriaen van Bloemen (1639–~1697)

 •      

  Gustav von Bunge (1844–1920)

 •      

  Liuba Wolf (1923–2005)

 •      

  Vera Zubovienė (1877–1941)

 •      

  Zofija Zubovienė (1860–1932)

 •      

  Žemaitė (1845-05-31–1921-12-07)

 •      

  Kazys Žvironas (1904-01-27–2002)

 • Rodomi įrašai nuo 1681 iki 1738
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 29