Jonas Čarnockis

Vardas Jonas
Pavardė Čarnockis
Vardas originalo kalba Jan
Pavardė originalo kalba Czarnocki
Profesija tapytojas
Gimimo data 1762 m.

Išsami biografija

Peizažų tapytojas. Gimė 1762 m., mirė 1835 m.
Apie 1800 m. studijavo Vilniaus universitete, buvo Pranciškaus Smuglevičiaus (Franciszek Smuglewicz) mokinys. Išsaugota tik nedidelė dalis jo kūrybinio palikimo.
Viename iš jo kūrinių „Botanikos sodas Vilniuje“ (saugomas Lietuvos dailės muziejuje) sudėtingai, tikroviškai vaizduojamas Vilniaus Botanikos sodas: detaliai atkurtos pievos su žmonėmis, medžiais apaugusios paupio kalvos. Paveiksle botanikos sodas pavaizduotas iš vakarų pusės – nuo Bernardinų sodo. Kairėje matyti Botanikos sodo šiltnamiai, tolumoje – Bekešo ir Plikasis (Trijų Kryžių) kalnai bei pastarojo papėdėje stovintis architekto Martyno Knakfuso (Marcin Knackfuss) namas. Paveikslas kiek naivus, tačiau topografiškai detalus, stropiai nutapytas. Gamtovaizdis emocionalus, vilnietiškas.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus dailininkų duomenų bazė, http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/DbAsp/Paieska_dail_sar.asp?raide=%C8 (žiūrėta 2012 01 31).