Stasys Eismontas

Vardas Stasys
Pavardė Eismontas
Profesija policininkas
Gimimo data 1898 m.

Išsami biografija

Policijos darbuotojas (paskutinis policijos nuovados viršininkas Tauragėje Nepriklausomos Lietuvos metais). Gimė 1898 m. Tauragės apskrityje ūkininkų šeimoje.

1919 m. išėjo savanoriu kovoti už Lietuvos nepriklausomybę. Už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas. Po to mokėsi policijos mokykloje, ją baigęs dirbo policijos nuovados viršininku Šilalėje, Žemaičių Naumiestyje, Skaudvilėje, 1939–1940 m. – apskrities centre Tauragėje.

1941 m. birželio 14 d. jį suėmė ir ištrėmė į Krasnojarską, buvo nuteistas kaip tėvynės išdavikas ir 1942 m. rugsėjo 12 d. sušaudytas. 1989 m. gegužės 15 d. reabilituotas.

S. Eismonto vardas 1991 m. balandžio 7 d. suteiktas Tauragės krašto apsaugos savanorių pirmajai kuopai.

 

 

Šaltiniai

Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai, http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/DbAsp/Paieska_zem_sar.asp?raide=E (žiūrėta 2012 02 02).