Antanas Eidintas

Vardas Antanas
Pavardė Eidintas
Profesija kunigas, visuomenės veikėjas, kapelionas
Gimimo data 1838 m.

Išsami biografija

Kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1838 m., mirė 1909 m. rugpjūčio 8 d.

1868 m. baigė Petrapilio dvasinę akademiją, kur įgijo teologijos magistro laipsnį. Po to jis buvo paskirtas Batakių (Tauragės r.) vikaru. 1872–1879 m. dirbo Šiaulių gimnazijos kapelionu. Nepritarė jaunosios kunigų kartos lietuviškam darbui, priešinosi naujai lietuvių kalbos rašybai ir tos kalbos valymui nuo polonizmų, už tai susilaukė J. Skvirecko ir J. Tumo-Vaižganto kritikos.

 

 

Šaltiniai

Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai, http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/DbAsp/Paieska_zem_sar.asp?raide=E (žiūrėta 2012 02 02).