Adolfas Eidimtas

Vardas Adolfas
Pavardė Eidimtas
Slapyvardis Žybartas; Vygantas
Profesija pasipriešinimo okupacijai dalyvis
Gimimo data 1915-02-24

Išsami biografija

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Gimė 1915 m. vasario 24 d. Smilgiuose (Žarėnų sen., Telšių r.), mirė 1946 m. vasario 18 d. Vilniuje.

1938 m. baigęs Karo mokyklą tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo būrio vadas. 1940 m. birželio mėn. prasidėjus SSRS okupacijai, buvo perkeltas į raudonosios armijos dalinį Vilniuje. Įsitraukė į karininkų slaptą pasipriešinimo kovą. 1941 m. gegužės 3 d. suimtas, po tardymų paguldytas į infekcinę ligoninę. Padedamas sužadėtinės G. Milvydaitės, pabėgo, pasitraukė į Vokietiją. 1941 m. birželio 22 d. kilus SSRS-Vokietijos karui, grįžo į Lietuvą.

Per vokiečių okupaciją buvo Radviliškio miesto burmistras.

Su K. Veverskiu ir kitais bendraminčiais buvo vienas iš Lietuvos laisvės armijos organizatorių.

Nuo 1943 m. pradžios – Lietuvos laisvės armijos Šiaulių apygardos vadas, nuo 1944 m. liepos 17 d. – Lietuvos laisvės armijos vado pavaduotojas. Nuo 1944 m. rugpjūčio – Lietuvos laisvės armijos štabo – Lietuvos gynimo komiteto narys.

1944 m. vasario 1 d. A. Eidimto vadovaujami partizanai užėmė Seredžių ir išlaisvino kalinius. Nuo 1945 m. pradžios – Lietuvos laisvės armijos vadas (žuvus K. Veverskiui).

Organizavo Vyriausiąjį gynybos komitetą, 1945 m. kovo 10 d. užmezgė ryšius su Lietuvos išlaisvinimo taryba Kaune.

1945 m. balandžio 3 d. enkavedistų sužeistas ir suimtas Kaune. Vilniaus NKVD karinio tribunolo 1945 m. gruodžio 7 d. sprendimu sušaudytas NKVD kalėjime. Kūnas užkastas Tuskulėnuose.

1998 m., po mirties, jam suteiktas majoro laipsnis, 1997 m. – kario savanorio vardas, 1998 m. jis apdovanotas Vyčio kryžiaus 2 laipsnio ordinu (1998; po mirties).

 

Parengta pagal Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjų duomenų bazę, http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/DbAsp/Paieska_zem_sar.asp?raide=E (žiūrėta 2012 02 02)