Antanas Gustaitis

Vardas Antanas
Pavardė Gustaitis
Profesija inžinierius, lakūnas, pedagogas
Gimimo data 1898-03-26

Išsami biografija

Aviacijos inžinierius, lakūnas, pedagogas. Gimė 1898 m. kovo 27 d. Obelinėje (Sasnavos vls., dab. Marijampolės sav.), mirė 1941 m. spalio 16 d. Maskvoje.

Brigados generolas (1937).

1916 m. įstojo į Petrogrado susisiekimo inžinerinį institutą, 1917 m. mokėsi Konstantino artilerijos mokykloje Petrograde. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1919 m. kovo mėn. stojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. baigė Karo aviacijos mokyklą (Kaune), 1928 m. – Paryžiaus aukštąją aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokyklą.

1920 m. rugpjūčio–spalio mėn. dalyvavo kautynėse su Lenkijos kariniais daliniais. 1923–1925 m. mokomosios eskadrilės vadas, aukštojo pilotažo instruktorius. 1928–1929 m. buvo karo aviacijos štabo, 1929–1934 m. – karo aviacijos parko viršininkas.

Nuo 1923 m. konstravo lėktuvus. Įkūrė karo aviacijos dirbtuves, vadovavo savo sukonstruotų įvairios paskirties 9 tipų „ANBO“ lėktuvų gamybai (1925–1939 m. jų pagaminta 70). 1934 m. birželio–liepos mėn. vadovavo trijų ANBO-IV lėktuvų skrydžiui po Europos valstybių sostines (nuskrista apie 10 000 km).

1934 m. gegužės mėn.–1940 m. spalio mėn. buvo karo aviacijos viršininkas. 1922–1937 m. (su pertrauka 1925–1928) dar dėstė Aviacijos karininkų kursuose, 1933–1937 m. ir nuo 1940 m. kovo mėn. – Vytauto Didžiojo universitete; doc. (1941). SSRS okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio mėn.–1940 m. gruodžio mėn. buvo karo aviacijos likvidacinės komisijos pirmininkas, 1941 m. sausio mėn. atleistas iš kariuomenės. 1941 m. kovo 4 d. mėgino pereiti valstybinę sieną, bet ties Suvalkų Kalvarija NKVD suimtas ir išvežtas į Maskvą. Teismo nuosprendžiu Butyrkų kalėjime sušaudytas.

Parašė „Aviacijos teorijos konspektus“ (d. 1 1935).

Įvertinimas: Vyčio kryžiaus II rūšies 3 laipsnio (1927), Vytauto Didžiojo 4 (1930) ir 3 (1934) laipsnio ordinai.Lietuvos nepriklausomybės medalis, Čekoslovakijos 4 laipsnio Baltojo Liūto ordinas, Italijos 3 laipsnio Karūnos ordinas, Latvijos 2 laipsnio Trijų Žvaigždžių ordinas, Prancūzijos Garbės Legiono karininko laipsnio ordinas, Švedijos 2 laipsnio Karališkasis Vazos ordinas.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.