Jonas Joteika

Vardas Jonas
Pavardė Joteika
Profesija dailininkas, grafikas, mokytojas
Gimimo data 1795 m.

Išsami biografija

Piešėjas, grafikas. Gimė 1795 m. Rykantuose (Trakų apskr.), mirties data nežinoma. Minimas iki 1840 m.

Dailininko Polikarpo Joteikos brolis.

1815–1818 m. Vilniaus universitete studijavo piešimą pas Joną Rustemą, raižybą pas Juozapą Saundersą. 1819–1821 m. studijas tęsė Varšuvos universiteto Dailės skyriuje pas Antonį Blanką. Kurį laiką tobulinosi Peterburgo dailės akademijoje pas Andrejų Ivanovą.

1822–1823 m. buvo Ukmergės pavieto mokyklos, 1825–1826 m. – Minsko, 1826–1828 m. – Kražių mokyklos piešimo mokytojas. Už netinkamą elgesį (dėl kivirčo) iš mokytojo pareigų atleistas.
Žurnalui „Dziennik Wileński“ raižė iliustracijas, klajojantiems teatrams kūrė dekoracijų eskizus. Sukūrė kopijų, nutapė portretų.

 

 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Jan Joteyko
Jan Jotejko

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).