Vladas Šaulys

Vardas Vladas
Pavardė Šaulys
Slapyvardis Medžiokalnis
Profesija redaktorius, kraštotyrininkas, spaudos darbuotojas
Gimimo data 1902 m.

Išsami biografija

Kraštotyrininkas, poetas, spaudos darbuotojas. Gimė 1902 m. Kelmėje, mirė 1977 m.

Gimė ir vaikystę praleido Kelmėje, kur lankė dviklasę mokyklą. 1915 m., verčiamas karo aplinkybių, turėjo bėgti į Petrogradą, kur po dvejų metų prisidėjo prie Žiemos rūmų šturmo. Buvo Raudonosios armijos savanoris ir dalyvavo kariniuose veiksmuose Baltarusijoje, kur vietiniame laikraštyje buvo pirmąkart paskelbtos jo korespondencijos. 1920 m., sugrįžęs į Lietuvą, aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. Metus kalėjo Varnių „konclageryje“. Atgavęs laisvę, dirbo Kražiuose fotografu ir toliau tęsė visuomeninę veiklą, rašydamas įvairias korespondencijas ir eiliuotus feljetonus, suburdamas jaunimą į scenos saviveiklos ratelį. Vėliau gyveno dar keliuose miestuose.

1940 m. išleido eilėraščių rinkinį „Dubysos saulėtekiai“. Archyvą sudaro medžiaga apie V. Šaulio gyvenimą, jo kraštotyros, literatūrinę ir žurnalistinę veiklą, kraštotyros medžiagos rinkiniai, literatūrinės kūrybos rankraščiai, bloknotai, atsiminimų sąsiuviniai, susirašinėjimas.

Šaltiniai

Lituanistika, http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LT-LDB-0001:B.03~2008~1367164044624 (žiūrėta 2013 10 10).