Janina Švėgždienė

Išsami biografija

Tremtinė. Kartu su dukra Ona Švėgždaite 1948 m. iš Toliejų dvaro Šiaulių r. išvežtos į Chara-Kutulo gyvenvietę Zaigrajevo r. Buriatijoje.