Jonas Narbutas

Vardas Jonas
Pavardė Narbutas

Išsami biografija

Šiaulių pavieto teismo asesorius, XIX a. I p.