Tadas Butvidas

Vardas Tadas
Pavardė Butvidas

Išsami biografija

Telšių pavieto regentas. Gyveno XVIII a.