Juozapas Bikinas

Vardas Juozapas
Pavardė Bikinas
Slapyvardis D. Dumbrė
Profesija kunigas, visuomenės veikėjas, publicistas
Gimimo data 1875 m.

Išsami biografija

Lietuvių visuomenės veikėjas, katalikų kunigas. Kanauninkas (1935). 1898 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1898–1907 m. Endriejavo, Rietavo, Kauno bažnyčių vikaras. Nuo 1907 m. kunigavo Rygoje, redagavo laikraštį „Rygos garsas“ (1910–1917). 1918 m. persikėlė į Kauną. 1919–1924 m. redagavo laikraščius „Vienybė“ ir „Laisvė“. Nuo 1924 m. klebonas Jurbarke (įkūrė našlaičių vaikų ir senelių prieglaudą). Spaudos draudimo metais Rietave buvo įkūręs slaptų mokyklų, knygynėlį, platino spaudą. Vienas Šv. Kazimiero draugijos įkūrėjų ir darbuotojų. Katalikų draugijų (Šv. Juozapo, Šv. Zitos), šalpos komitetų valdybos narys. Pasirašinėjo D. Dumbrės slapyvardžiu. Bendradarbiavo žurnaluose „Draugija“, „Šaltinis“, „Tėvynės sargas“, laikraščiuose „Kryžius“, „Vilniaus žinios“. Paskelbė feljetonų, išleido brošiūrų.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3.