Kazys Žvironas

Vardas Kazys
Pavardė Žvironas
Profesija diplomatas, tapytojas, poetas
Gimimo data 1904-01-27

Išsami biografija

Diplomatas, tapytojas, poetas (kūrybinis slapyvardis Jurgis Bistrickas). Gimė 1904 m. sausio 27 d. Užpaliuose, mirė 2002 m. Havajuose (JAV).

Baigė Užpalių dviklasę mokyklą, Panevėžio gimnaziją. 1924 m. įstojo į Kauno universiteto Technikos fakultetą. Studijuodamas dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. 1928–1938 m. dirbo Lietuvos atstovybėje Maskvoje antruoju sekretoriumi. Išmoko prancūzų, vokiečių, rusų, anglų kalbas. 1938–1940 m. Lietuvoje dirbo elektrinėje, Pieno centre ir kitur. 1941–1944 m. dirbo Žemės ūkio ministerijoje.

1944 m. pasitraukė į Vakarus, Austrijoje mokėsi pas Praną Domšaitį, 1946–1949 m. studijavo tapybą Dailės ir amatų mokykloje Freiburge. 1949 m. persikėlė į  Australiją, gyveno Sidnėjuje. 1950 m. įkūrė lietuvių dailininkų grupę „Aitvaras“. 1962 m. persikėlė į Pietų Afrikos Respubliką, vedė dainininkę Adelheid Domšaitis (Prano Domšaičio našlę) ir kartu rūpinosi dailininko kūrybiniu palikimu. 1988 m. padovanojo P. Domšaičio kūrinių Lietuvai. 1978 m. kartu su Adelheid Domšaitis iš PAR persikėlė į JAV, apsigyveno Havajuose.

Australijoje tapė postimpresionistinius peizažus, natiurmortus, portretus, nuo 6 deš. vidurio pasuko į abstrakciją. 1953 m. Sidnėjuje, Mark Foy galerijoje, organizavo lietuvių dailininkų parodą ir joje dalyvavo. Išleido eilėraščių rinkinius „Pabiros“ (1988). 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Jurgis Bistrickas lietuvių kalba 

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.