Pranciškus Nemirovskis

Vardas Pranciškus
Pavardė Nemirovskis
Profesija tapytojas, skulptorius
Gimimo data 1734 m.

Išsami biografija

Tapytojas, skulptorius, marijonų vienuolis. Dekoravo marijonų, taip pat pranciškonų reformatų ir pranciškonų konventualų vienuolynus ir bažnyčias. Tarp 1773 m. ir 1780 m. Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje didžiosios navos skliaute rokoko stiliumi ištapė scenas, vaizduojančias šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą, liunetėse – scenas iš 14 vienuolių pranciškonų gyvenimo. Grizailės technika ištapė rokokinius ornamentus ir kartušus. Nemirovskiui priskiriami palaimintojo Stanislovo Papčinskio ir grafienės Pranciškos Ščukaitės Butlerienės portretai Marijampolės marijonų vienuolyne. Taip pat sukūrė Švč. Mergelės Marijos statulą Marijampolės marijonų Šv. Mykolo bažnyčios didžiajam altoriui (neišliko), freską „Švč. Mergelės Marijos apsilankymas pas Elzbietą“ Marijampolės Bažnyčios g. buvusioje koplyčioje (sunaikinta 1960 m.), ištapė Alšėnų parapijos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią ir vyskupo Tovianskio kambarius pranciškonų vienuolyne Vilniuje (abu kūriniai neišliko). Pagal užsakymą kūrė portretų seriją Krasno rūmams, bet dėl dailininko ligos ir mirties ji liko nebaigta.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Franciszek Niemirowski
Nemierowski
Niemirovskis
Namerovskis

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, t. 1: XVI–XVIII a.