Jonas Urbonas

Vardas Jonas
Pavardė Urbonas
Profesija dievdirbys
Gimimo data 1862 m. – iki šiol

Išsami biografija

Dievdirbys. Daugiausia kūrė kryžius, koplytstulpius, skulptūrėles Vadoklių, Jotainių apylinkėse. Pasak menotyrininkės dr. Skaidrės Urbonienės, Jonas Urbonas, gavęs atlyginimą už kryžių, dalį pinigų grąžindavo užsakovui – tai buvo jo auka mišioms. Keli J. Urbono darbai saugomi Panevėžio kraštotyros muziejuje.