Jonas Čebatavičius

Vardas Jonas
Pavardė Čebatavičius
Gimimo data 1894 m.

Išsami biografija

Jono Čebatavičiaus šeima – žmona Magdelena, dukterys Albina, Danutė, Marija, Ona ir uošvė Ieva Mažeikienė gyveno Medviškių k., Prienų vls. Ištremti 1949 m. kovo 25 d. į Nižniaja Slabodką, Žigalovo r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.