Magdelena Čebatavičienė

Vardas Magdelena
Pavardė Čebatavičienė
Mergautinė pavardė Mažeikaitė
Gimimo data 1904 m.

Išsami biografija

Jono Čebatavičiaus šeima – žmona Magdelena, dukterys Albina, Danutė, Marija, Ona ir uošvė Ieva Mažeikienė gyveno Medviškių k., Prienų vls. Ištremti 1949 03 25 į Nižniaja Slabodką, Žigalovo r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.