Vytautas Eidukaitis

Vardas Vytautas
Pavardė Eidukaitis
Profesija poetas, satyrikas
Gimimo data 1918-12-21

Išsami biografija

Poetas, satyrikas.

Gimė 1918 12 21 Vilkaviškio r., Vartų kaime. Mirė 1998 11 04 Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse.

Poetas gimė Bartninkų valsčiaus vartų kaime. Mokėsi Vartų, vėliau – Bartninkų mokyklose, Kalvarijos progimnazijoje, Vilkaviškio gimnazijoje. 1937 m. įstojo į Marijampolės mokytojų seminariją, ją baigęs mokytojavo Trakų r., vokiečių okupacijos metais – prie Vištyčio, sovietų okupacijos metais – Kalvarijos gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą, psichologiją, istoriją ir muziką. Eilėraščius pradėjo rašyti studijuodamas lituanistiką Kauno universitete. Pirmoji publikacija – 1940 m. „Jaunojoje Lietuvoje“. Įgijęs filologo diplomą su J. Čeniene ruošė vadovėlius („Skaitinius“) V,VI ir VII klasėms, juose parašė „Trumpą literatūros teorijos“ kursą. Vėliau, dėstydamas lietuvių kalbą ir literatūrą Maisto pramonės technikume, sudarė programas ir kontrolinių darbų užduotis lietuvių, taip pat ir rusų bei lenkų mokykloms dėstomąja kalba. Bendradarbiavo su satyros ir humoro leidiniais „Šluota“ ir „Ūpas“, žurnalu vaikams „Genys“, priklausė „Šaipokų“ kompanijai, propagavusiai humorą ir satyrą. Daugelį metų pats organizavo satyros ir humoro vakarus. Tekstai spausdinti humoristinės prozos rinkinyje „Trinktinė“ (1991), Kauno satyrikų ir humoristų rinkinyje „Šaipokai“ (1997). Yra sukūręs nemažai tekstų įvairaus pobūdžio dainoms.

 

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Marijampolės mokytojų seminarija 1937 m. Taip

Šaltiniai

Lietuvos rašytojų sąjunga, http://www.rasytojai.lt/.