Pranas Eidukevičius

Vardas Pranas
Pavardė Eidukevičius
Slapyvardis Marcelka
Profesija politikos veikėjas
Gimimo data 1869-10-07

Išsami biografija

Socialdemokratų ir komunistų veikėjas. Šaltkalvis. Nuo 1887 m. dalyvavo socialistų veikloje Kaune, Rygoje, Gardine, Lodzėje ir kt. Už streikų organizavimą daug kartų suimtas, kalintas. Po Rusijos revoliucijos perėjo į bolševikų pusę. Buvo pirmojo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmininkas. 1919 m. pasitraukė į Rusiją. 1921–1922 m. Maskvoje dėstė Vakarų tautinių mažumų komunistiniame universitete. 1924–1925 m. Komunistų internacionalo vykdomojo komiteto komisijos nelegaliam darbui atsakingasis sekretorius.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.