Ona Narbutienė

Vardas Ona
Pavardė Narbutienė
Mergautinė pavardė Litvinaitė
Profesija muzikologas, renginių vedėjas
Gimimo data 1930-10-26

Išsami biografija

Muzikologė, renginių vedėja. Gimė 1930 m. spalio 26 d. Kaune, mirė 2007 m. liepos 10 d. Vilniuje.

Vyras Vytautas Narbutas, duktė Onutė Narbutaitė.

Gimė Lietuvos kariuomenės kapitono Kazio Litvino šeimoje. Vaikystę praleido Klaipėdos krašte, Čiūtelių dvare. 1949 m. su mama ir senele išvežta į Sibirą. Irkutsko srityje dirbo kolūkyje, plytų fabrike, įstojo į tenykštę muzikos mokyklą, kurią baigusi kurį laiką joje dėstė.

1955 m. grįžo į Vilnių ir tęsė mokslą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (Juozo Gaudrimo muzikos istorijos klasė), ją baigė 1960 m., įgijo muzikos istoriko specialybę.
Nuo 1971 m. buvo renkama į Lietuvos kompozitorių sąjungos Valdybą ir Tarybą, 1975–1979 m. vadovavo muzikologų sekcijai. 1993 m. apgynė daktaro disertaciją. Nuo 1994 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė.

1992–2000 m. kuratoriumo Buckower Begegnungen (Vokietija) narė, dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų, komitetų, tarybų veikloje. Dešimt metų organizavo ir vedė Tomo Manno festivalio Nidoje muzikines programas.
Savo tyrinėjimų objektu pasirinko lietuvių muziką ir šioje srityje itin intensyviai dirbo visą savo gyvenimą. 15 knygų autorė ir sudarytoja. Pirmoji jos knyga, išspausdinta 1968 m., buvo skirta Juozui Naujaliui. Prie šio kompozitoriaus muzikologė dar sykį grįžo 1989 m. Eduardo Balsio kūrybą tyrinėjo trijose studijose: 1971 m., 1975 m. bei baigiamojoje kapitalinėje studijoje – 1999 m. Antanui Kučingiui skirtos dvi knygos, išleistos 1971 m. ir 1993 m.

O. Narbutienė yra išleidusi knygas apie dainininką ir kompozitorių Juozą Indrą (1975), kompozitorę Konstanciją Brundzaitę (1983), kompozitorius Stasį Vainiūną (1991), Kazimierą Viktorą Banaitį (1996), albumą, skirtą Juozui Gruodžiui (1984), išsamią apybraižą „Muzikinis Kaunas 1920–1940“ (1992), Stasį Barą (2000). Vienas reikšmingiausių paskutinių Onos Narbutienės darbų buvo knyga apie kompozitorių Vytautą Bacevičių (2005).

Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija įsteigė O. Narbutienės premiją už Lietuvos muzikinės kultūros tyrinėjimą ir populiarinimą.

Įvertinimas:

1999 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
2007 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius.

Apdovanojimai

Pavadinimas Valstybė Apdovanojimas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (4 lpsn.) Lietuva 2007 m.
Nacionalinė kultūros ir meno premija Lietuva 1999 m.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 16, p. 53.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Ona_Narbutien%C4%97 (žiūrėta 2013 09 16).