Juozas Mickevičius

Vardas Juozas
Pavardė Mickevičius
Profesija muziejininkas, kraštotyrininkas, pedagogas
Gimimo data 1900-08-27

Išsami biografija

Muziejininkas, kraštotyrininkas, pedagogas. GImė 1900 m. rugpjūčio 27 d. Mačiūkių k. (Skuodo r.), mirė 1984 m. lapkričio 10 d. Šarnelės k. (Plungės r.). Palaidotas Beržoro kapinėse, šeimos kapavietėje.

Mokėsi Plungės gimnazijoje, pradėjo rašyti kraštotyros rašinius, rinkti duomenis apie kultūros paminklus. Vytauto Didžiojo universitete studijavo istoriją, toliau rinko tautosaką, „Mūsų tautosakoje“ (1933) ir „Tautosakos darbuose“ (1935) paskelbė mokslinių straipsnių apie žemaičių vestuves ir krikštynas. Studijų metais parengė išsamių studijų apie 1863 m. sukilimą Žemaičiuose, žemaičių pirtis, durpių gaminimą šiaurės vakarų Žemaičių krašte, Platelių apylinkių geografinę ir istorinę praeitį, surinko ir paskelbė daug medžiagos apie kalendorines žemaičių šventes.

Po studijų mokytojavo Šilalės ir Laukuvos gimnazijose, „Gimtajame krašte“ skelbė straipsnius apie žemaičių linininkystę, pienininkystę, Kūčių papročius, 1831 m. ir 1863 m. sukilimus Platelių apylinkėse, surinko istorinę medžiagą monografijai apie Šilalės kraštą, užrašė daug tautosakos, kurios aplankus siųsdavo Tautosakos archyvui. Karo metais dėstė Telšių kunigų seminarijoje.

1945 m. įsidarbino Telšių muziejuje, tačiau netrukus buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs iš tremties, 1956–1975 m. dirbo Kretingos kraštotyros muziejuje (nuo 1960 – muziejaus direktorius). Rengė nuolatines muziejaus išvykas ir ekspedicijas naujiems eksponatams rinkti, talkininkavo Lietuvos istorijos instituto ir Kultūros ministerijos mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologų ir etnografų ekspedicijoms. Pagal jo surinktą medžiagą buvo sudaryti Kretingos rajono, dalies Skuodo, Plungės rajonų ir Palangos miesto kultūros paminklų sąrašai. Jo iniciatyva 1964 m. atidarytas Dimitravo priverčiamųjų darbų stovyklos muziejus, o 1969 m. – memorialinis vyskupo Motiejaus Valančiaus muziejus Nasrėnuose.

Atsisakęs direktoriaus pareigų, J. Mickevičius apsigyveno pas seserį Žemaičių Kalvarijoje, vėliau – Šarnelėje, Plungės rajone. Pagrindinį dėmesį skyrė per ilgus darbo metus sukauptai rašytinei istorinei ir etnografinei medžiagai apibendrinti ir publikuoti, rinko eksponatus, ikonografinę ir dokumentinę medžiagą Arklio muziejui, kurį ruošėsi atidaryti Šarnelėje.

J. Mickevičiaus darbai (rankraščiai) saugomi Kretingos, Telšių „Alkos“, Šiaulių „Aušros“ muziejuose, kraštotyros draugijos fonduose Lietuvos nacionaliniame muziejuje, M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje, Lietuvos Istorijos instituto etnografijos sektoriuje.

Šaltiniai

Kanarskas J., „Etnografas, istorikas ir muziejininkas Juozas Mickevičius“, Žemaičių žemė, 2003, Nr. 2, 2003, nr. 1.
Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka, http://www.kretvb.lt.