Apolonija Šliūpienė

Vardas Apolonija
Pavardė Šliūpienė
Mergautinė pavardė Šliūpaitė
Profesija tautodailininkas, audėjas
Gimimo data 1920 m.

Išsami biografija

Audėja, tautodailininkė. Austi išmoko būdama 17 metų iš motinos, kuri buvo gera audėja ir siuvėja. 1940 m. ištekėjo už Antano Šliūpo iš gretimo Mažeikių kaimo. 1951 m. su vyru, dukra ir sūnumi buvo ištremta į Sibirą, Krasnojarsko kraštą, Bolšaja Murtos rajoną. 1957 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kuršėnuose. Iš pradžių dirbo Pavenčių cukraus fabrike, o 1963–1990 m. buvo Klaipėdos „Dailės“ kombinato namudininkė. Audė portjeras, stalo padengimo komplektus, lovatieses, rankšluosčius, takelius, siužetinius kilimėlius, kūrė tautinius kostiumus. Nemažai darbų iškeliavo į Rusiją, tuometinę Čekoslovakiją, Estiją, Italiją, Ukrainą, Vengriją. Darbų turi Šiaulių „Aušros“ muziejus, kuriame buvo surengtos ir dvi autorinės tautodailininkės kūrybos parodos.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Šliupienė

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 09 20).

Gruzdžiai, Vilnius: Versmė, 2010, II dalis.