Teklė Macijauskienė

Vardas Teklė
Pavardė Macijauskienė
Gimimo data 1900 m.

Išsami biografija

Gyveno Baltabiržio k., Kazitiškio apskr., Ignalinos r.