Vytautas Jonas Bagdanavičius

Vardas Vytautas Jonas
Pavardė Bagdanavičius
Profesija visuomenės veikėjas, kunigas, spaudos darbuotojas, mokytojas, rektorius, redaktorius
Gimimo data 1908-12-26

Išsami biografija

JAV lietuvių visuomenės veikėjas, kunigas, rašytojas, spaudos darbuotojas. Gimė 1908 m. gruodžio 26 d. Slavikuose (Šakių r.), mirė 2001 m. vasario 27 d. Čikagoje.
Baigęs Kudirkos Naumiesčio vidurinę mokyklą, 1926 m. mokėsi Kudirkos Naumiesčio mokytojų kursuose. 1926–1930 m. mokytojavo, paskui įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1936 m. įšventintas kunigu, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją, 1939 m. įsigijo teologijos licenciato laipsnį, o vėliau ligi 1943 m. studijavo humanitarinius mokslus. 1938 m. Grenoblio universitete studijavo prancūzų kalbą, 1944 m. Miuncheno universitete – filosofiją ir psichologiją.
Nuo 1936 m. dirbo vikaru įvairiose Lietuvos parapijose, nuo 1942 m. – pranciškonų kapelionas. 1945 m. Vokietijoje įsteigė laikraštį „Naujasis gyvenimas“ ir iki 1948 m. jį redagavo.
1949 m. atvyko į JAV, įstojo į marijonus ir įsijungė į jų darbus. 1950–1951 m. savaitraščio „Laivas“ redaktorius, nuo 1952 m. dienraščio „Draugas“ moderatorius, rašė vedamuosius, vadovavo Lietuviškos knygos klubui. Nuo 1960 m. Čikagos marijonų vienuolyno vyresnysis. 1964–1967 m. Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos pirmininkas. Nuo 1963 m. Pedagoginio lituanistikos instituto rektorius, institute skaitė kursus apie tautos sampratą ir tautinę individualybę.
Suredagavo prelato M. Krupavičiaus atsiminimus (1972), paskelbė religinių veikalų ir straipsnių.
Bibliografija: „Lietuvių laikraštininkas išeivijoj“ (1964), „Kultūrinės gelmės“ (tautosakinė studija, 1969), „Vilniaus vyskupo užrašai“ (romanas, 1970), „Laumės, jų religija ir kultūra“ (1982), „Tikėjimo, išminties ir taikos dvasia“ (1991).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.