Vladas Jakubėnas

Vardas Vladas
Pavardė Jakubėnas
Profesija kompozitorius, muzikantas, koncertmeisteris, muzikos kritikas, publicistas
Gimimo data 1904-05-15

Išsami biografija

Kompozitorius, pianistas, koncertmeisteris, publicistas, muzikos kritikas, visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m. gegužės 15 d. Biržuose, mirė 1976 m. gruodžio 13 d. Čikagoje.

Povilo Jakubėno sūnus.

1920 m. Kaune pradėjo lankyti Aušros gimnaziją ir muzikos mokyklą – groti fortepijonu mokėsi pas Eleną Bilminiūtę-Čiurlienę. 1924–1928 m. Rygos konservatorijoje mokėsi fortepijono ir kompozicijos, vėliau studijavo kompoziciją pas Jazepą Vytuolą, 1928–1932 m. Berlyno muzikos akademijoje Staatliche Akademische Hoehsehule fūr Musik pas Francą Šrekerį. Studijos suformavo savitą kūrybos kryptį – vėlyvojo romantizmo, impresionizmo ir saikingo modernizmo sintezę.

1932 m. grįžo į Lietuvą, jau sukūręs kelis stambios formos kūrinius – Preliudą ir trigubą fugą styginių orkestrui, Simfoniją Nr. 1 bei Styginių kvartetą.

1932–1944 m. dirbo Kauno muzikos mokykloje (nuo 1933 m. Kauno konservatorija). 1932–1939 m. nuolatinis dienraščio „Lietuvos aidas“ muzikos kritikas, rašė koncertų recenzijas. 1944–1949 m. pasitraukęs iš Lietuvos gyveno Vokietijoje, mokė vaikus karo pabėgėlių stovyklose. 1949 m. išvyko į JAV, Čikagoje vertėsi privačiomis muzikos pamokomis, akompanuodavo tautiečių koncertuose, vargonininkavo bažnyčioje, rašė spaudoje apie išeivijos muzikinius renginius ir kitais muzikos klausimais, skaitė pranešimus, dirbo muzikos mokyklose.

Vienas 1956 m. JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės organizatorių, kartu su Genovaite Aleksiūnaite – šventės akompaniatorius. Akompanavo ir Aštuntojoje dainų šventėje 1961 m.

Vienas pirmųjų profesionalių muzikos kritikų Lietuvoje, aktyvus spaudos bendradarbis. Publikacijas skelbė leidiniuose „Muzika ir teatras“, „Lietuvos aidas“, „Naujoji Romuva“, „Vairas“, „Jaunoji karta“, „Septynios meno dienos“ ir kt. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

3 simfonijų, styginių kvarteto, baleto „Vaivos juosta“ (rankraštis dingo karo metu), 37 kūrinių chorui, 34 kompozicijų balsui solo su pritarimu, keliolikos kamerinių instrumentinių kūrinių autorius.
Rašė pagal Vinco Mykolaičio-Putino, Bernardo Brazdžionio ir kitų lietuvių poetų žodžius, harmonizavo ir išplėtojo lietuvių liaudies dainas balsui solo bei chorui (ypač mėgo dzūkų ir Klaipėdos krašto melodijas). Dauguma solinių dainų pasižymi plačiais melodijų diapazonais, nemažai kompozicijų vokaliniu požiūriu prilygsta operų arijoms. Poetinio žodžio reikšmę kompozitorius pabrėžia dažna tempų kaita, cezūromis, būdingas variacinis melodijos plėtojimo būdas, koloristinė harmonija.

Žymiausi kūriniai:

    Dainos „Ko žilas ožys bliovė“, „Nurimk, sesut“.
    Kantatos „De profundis“, „Pranaše didis“, „Mano pasaulis“.
    Simfoninė siuita „Miško šventė“.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Vladas Jonas Jakubėnas

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, p. 486.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Jakub%C4%97nas (žiūrėta 2012 06 05).