Teofilija Vaičiūnienė

Vardas Teofilija
Pavardė Vaičiūnienė
Mergautinė pavardė Dragūnaitė
Profesija teatro aktorius
Gimimo data 1899-01-10

Išsami biografija

Dramos teatro aktorė. Gimė 1899 m. sausio 10 d. Aukštakalnio kaime (Varėnos r.), mirė 1995 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje.

Vyras – poetas ir dramaturgas Petras Vaičiūnas.

Mokėsi Dusmenyse. Petrapilyje lankė vidurinę mokyklą ir režisieriaus E.Karpovo privačią vaidybos studiją.

Nuo 1915 m. kaip tremtinė gyveno Petrapilyje, kur 1919 m. debiutavo Sudermano „Joninėse“.  1920 m. grįžo į Vilnių, persikėlė į Kauną ir tapo Meno Kūrėjų draugijos dramos vaidyklos ir Kauno Valstybės dramos teatro aktore. 1940–1957 m. Vilniaus valstybinio teatro aktorė.

Žymiausi vaidmenys Kaune: Marytė (P.Vaičiūno „Sudrumstoji ramybė“), Rožė (S.Čiurlionienės „Aušros sūnūs“), Sakalienė (P.Vaičiūno „Naujieji žmonės“), Askiuša (A.Ostrovskio „Miškas“), Varia (A.Čechovo „Vyšnių sodas“). Žymiausi vaidmenys Vilniuje: Grundulienė (A.Gudaičio „Kalvio Ignoto teisybė“), Rapalienė (Chlivickio – Gustaičio „Obelys žydi“), Zolienė (V.Miliūno-Žemaitės „Marti“), Šližienė (A.Vienuolio „Paskenduolio“ inscenizacija) ir kt. Parašė dvi atsiminimų knygas „Scena ir gyvenimas“ (1975), „Literatūros ir meno pasaulyje“ (1986).

Šaltiniai

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: „Mokslas“, 1984, t. 11, p. 621.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Teofilija_Drag%C5%ABnait%C4%97-Vai%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97 (žiūrėta 2013 09 04).